שאל את הרב

  • הלכה
  • מחשבים ואינטרנט

ביקור חולים בעידן הסלולרי

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

ד שבט תשפ"ב
שאלה
שלום לרב, האם בזמננו בעולם הסלולרי ניתן לצאת לידי חובת מצות ביקור חולים גם באמצעות הודעות ווטצאפ בפלפון, שיחת וידאו זום וכדומה? תודה רבה
תשובה
חז"ל (סוטה יד ע"א) אמרו שביקור חולים הוא הליכה אחר מידותיו של הקב"ה, והרמב"ם (הלכות אבל יד, א) כתב שזו מצוות עשה מדרבנן. על כך הוסיף ערוך השולחן (יו"ד שלה, ב) כי "ביקור חולים הוא מהמצוות היותר גדולות, והוא מדברים שאוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב כדתנן במשנה דאלו דברים". השל"ה הגדיר שלושה יעדים עיקריים במצוות ביקור חולים: דאגה לצרכי החולה, תפילה עליו, וכן הסבת נחת רוח לחולה ועידודו. "ביקור חולים" בטלפון עונה רק על חלק מהיעדים וגם זאת לא מיטבית. יתכן שניתן לעודד כדבעי בטלפון, ואולם המטלפן אינו רואה בעיניו אם חסר משהו לחולה, וגם תפילה שאינה למראשותיו של חולה פחותה בדרגתה. בשל כך הכריעו רבים מהפוסקים שלכתחילה עדיף ביקור חולים ממשי ולא להסתפק בשיחת טלפון. כך פסקו הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ד סי' מ), הרב י"י וייס (שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' פד), הרב א"י וולדינברג (שו"ת ציץ אליעזר ח"ה רמת רחל סוף סי' ח) ועוד. עם זאת, כל זה אינו אמור אלא לכתחילה, ברם אם מצבו של החולה, ולחילופין מצבו של "המבקר", אינם מאפשרים ביקור ממשי, ודאי שרצוי "ביקור" טלפוני על פני היעדר ביקור כלל. דומה שבתקופת קורונה יש מקום לתעדף "ביקור" כזה על סיכונו של החולה, סיכונו של המבקר, העמסה על בית חולים וכו', ונכון אם כן לשקול חלופה כזו בשום-שכל. יש מקום "לשדרג" ביקור כזה בשיחת-זום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il