שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

מקור למידות הגוף של חכמים

undefined

הרב חיים שריבר

כ"א אדר א' תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, שמעתי שחכמי ישראל היו עבי כרס והיתה אישה שאמרה להם שהיא לא מבינה איך נשיהם מקבלות אותם כך. האם יש מקור ואמת באמירה זו ומה הסיבה לכך (אם נכון) שהיו עבי כרס? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום הגמרא במסכת ברכות (דף יג/ב) ובנידה (דף יד/א) אומרת ש"רבי יוחנן בעל בשר הוה". והגמרא בבא מציעא (דף פו/א) אומרת ש"רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה". באופן פשוט בעל בשר הכוונה לאדם שמן, בימיהם אדם בעל בשר נחשב לנאה הגמרא במסכת שבת (דף נז/ב) אומרת "ניחא לה (לאישה) שתראה כבעלת בשר"; הגמרא במסכת בבא מציעא מספרת שאמרה גבירה רומאית לרבי ישמעאל בר' יוסי ורבי אלעזר בר' שמעון "בניכם אינם שלכם", שמפני גודל כריסכם ודאי אינכם מסוגלים להזקק לנשיכם ואם כך כנראה שבניכם הם מאיש אחר. אמרו לה: שלהן (כרסן של נשינו) גדול משלנו. אמרה להם: כל שכן שאין הדבר אפשרי לכם ואם כן ודאי שמה שילדנו נשותיכם הוא לא מכם. הגמרא מביאה שתי תשובות א. אמרו לה: "כי כאיש גבורתו" כלומר, כל אברינו מגודלים בהתאם לגודל כריסנו. ב. אהבה דוחקת את הבשר. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il