שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

הקלטת שיעור מקוון שלאחר מכן עולה כסף

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ח אדר ב' תשפ"ב
שאלה
שלום! נרשמתי לקורס אינטרנטי שבו מספר הרצאות בשידור חי דרך האינטרנט. הקורס הוא בחינם, אך מי שרוצה לקבל לאחר הקורס את ההקלטות של כלל ההרצאות, מתבקש לשלם. האם אני יכול תוך כדי ההרצאות שבשידור חי, להפעיל הקלטה מהמחשב האישי שלי, באופן כזה שיהיו בידי הקלטות של ההרצאות, בלי שאצטרך לשלם על זה?
תשובה
בס"ד שלום וברכה לשואל היקר 1‎. בהתאם לשאלתך נברר האם יש איסור להקליט יצירה (הרצאה או כל יצירה רוחנית אחרת2) מסוימת כדי לחסוך את העלות שלה. בעניין זה דעת רוב ככל הפוסקים לאסור את הדבר. כ"כ השואל ומשיב ונימק משום שאף בנימוסי הגוים מקובל לכבד את זכותו של המוציא לאור בזה 'ולא תהא התורה שלנו כשיחה בטלה שלהם'. והוסיף שזהו דבר פשוט שהשכל מחייבו ורשאי כל אומן או יוצר לגזור שלא יעשו שימוש מבלי רשותו. להרחבה: החלק הראשון של המענה הובא כאמור בשם ה'שואל ומשיב'3 לאסור. סייג זאת בעל ה'בית יצחק'4 להתיר להדפיס ספרי קודש מבלי לשלם משום 'מה אני בחינם אף אתם בחינם'. עיי"ש, אך מסתבר שגם הוא לא התיר במקום הפסד לבעל הספר. להרחבת הביאור לשאלה יש להוסיף ולברר האם במידה ואדם עבר והקליט את ההרצאה עליו לשלם5? הנוב"י נשאל על אדם שרוצה להדפיס את התלמוד - מה שהיה שווה הרבה כסף באותה תקופה – ולהשתמש בעותק שקיבל מאדם שהזמין ממנו עבודה דומה. הנדון היה שראובן הזמין ממנו עבודה להדפיס את התלמוד (כולל רש"י,תוס') בנוסף לפירושו של ראובן שאמור להופיע בצידי העמוד. המדפיס רצה לנצל את ההזדמנות שהוא כבר עורך את האותיות לקראת ההדפסה בפורמט כזה של התלמוד כולו ולהדפיס לעצמו לצורך מסחר כמה עותקים של התלמוד. סביב זה היה ויכוח בין ראובן מזמין העבודה לבין המדפיס האם מותר לו לעשות זאת, הנוב"י השיב שאמנם מפשט הסוגיא במסכת בב"ק (כ') אם אדם נהנה אך לא מחסיר את הבעלים אין עליו חובת תשלום אבל אם החסיר אותו מעט מגלגלים עליו לשלם את הכל. וכאן ידוע שאם המדפיס לא ינצל את העבודה לצורך רווחים אישיים שלו ראובן ירוויח ממון רב ממכירת התלמוד שהוא חיבר. באופן זה וודאי שהמדפיס מחסיר את ראובן ומטעם זה פסק הנוב"י שאסור על המדפיס להשתמש בפורמט התלמוד עבור עצמו ואם עשה כן עליו לשלם. עפ"ז פסק הגרז"ן 6 לגבי העתקת 'קסטה' שאם היוצר כתב שאין להעתיק ממנה – אסור להעתיק כי אז נקרא מעביר על דעתו של בעל הבית (אמנם לא נקרא גזלן בזה אבל יש איסור). אבל אם מדובר שזו קסטה העומדת למכירה וע"י שאחר מעתיק הבעלים מפסיד הוא חייב לשלם ע"פ הנוב"י לעיל. ע"פ דברי הגר"ע יוסף יש לאסור מהיבט נוסף - דינא דמלכותא דינא. הוא נשאל האם בנים שאביהם חיבר ספרים רשאים להגביל את שימוש הציבור בספר ולמנוע מאחרים להדפיס את החיבור ללא רשותם או לא. וכתב שנכון שלא כל רב התעסק בהוצאת כתביו לאור אבל ברגע שהוא בחר להתעסק בזה וגילה דעתו שהוא מקפיד על שימוש ללא רשותו, בזה בוודאי זכותו למנוע מאחרים להדפיס את כתביו ללא רשות. באופן דומה נהג 'בעל ההפלאה' שהטיל חרם על מי שידפיס אפילו רק חלק מכתביו ללא רשותו. ואמנם יש רבנים שמתירים לאחרים להדפיס וכמו שכתבנו בשם הבית יצחק לעיל, אבל מאחר וכבר במנהג המדינה מקובל לכבד את זכויות היוצרים ואף לאכוף זאת הרי שהדבר קיבל תוקף מצד הנהגת המדינה ולכן יש לאיסור השימוש תוקף נוסף משום דינא דמלכותא דינא. בברכה: הרב אייל אלון 1. המענה התעכב לשאלתך בגלל שלא חשתי בטוב. אבקש מחילתך. 2. וכלשון החוק (2007):"יצירה ספרותית, יצירה אומנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוזיקלית המקובעת בצורה כל שהיא כמו בתקליט". 3. (הרב יוסף שאול נתנזון,שו"ת שואל ומשיב, מהדורא קמא חלק א סימן מד). 4. (הרב יצחק שמעלקיס בשו"ת בית יצחק חיו"ד ח"ב סי' עה). 5. אמנם פרט זה לא נשאל בשאלתך, אבל לתוספת הביאור ראינו לנכון להוסיף חלק זה. 6. הרב זלמן נחמיה גולדברג, "העתקה מקסטה ללא רשות הבעלים", תחומין, ח"ו תשמ"ו, עמ' 185-207.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il