שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

מי היה הנחש הקדמוני?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ג אדר ב' תשפ"ב
שאלה
האם לפי התורה הנחש הקדמוני היתה מלאך שנעשה רע ?
תשובה
לשואל שלום, כמו כל מעשה בראשית, אף בלימוד על דמותו של הנחש הקדמוני רב הנסתר על הגלוי, ואין בכוחנו לרדת לעומקם של דברים. בכל זאת נציע מדברי חז"ל וממה שנכתב בספרים בענין זה, וידע המעיין כי לא נועדו הדברים אלא לסבר את האוזן בלבד. בזוהר הקדוש (ח"א לה ע"ב) נחלקו התנאים: דעת רבי יצחק שהנחש זה יצר הרע, ורבי יהודה אמר נחש ממש. וכבר אמרו חז"ל (בבא בתרא טז ע"א): "הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות". כלומר, לטענה שהנחש הקדמוני איננו נחש ממש אלא סוג של מלאך, יש מקור בדברי חז"ל. באשר לטענה שמדובר ב"מלאך שנעשה רע", ניתן להזכיר בענין זה את דברי הגמרא בסנהדרין (נט ע"ב), לפיהם לפני חטא עץ הדעת היה הנחש 'שמש גדול' וסייע לאדם, וזו לשון הגמרא: "חבל על שמש גדול שאבד מן העולם, שאלמלא נתקלל נחש, כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים, אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות". כלומר, הנחש היה טוב ונברא כדי להיטיב, אך חטא ונעשה רע. ומבואר בספרים (ספר המאמרים מלוקט ח"ג עמ' כו; דברי יואל פרשת שמיני), שבגאולה העתידה יחזור הנחש למצבו הראשון, ואף יעלה לדרגה נעלית יותר ממה שהיה לפני החטא, מדרגה שאין ממנה ירידה, ויתקיים בו: "וְשִׁעֲשַׁע יוֹנֵק עַל חֻר פָּתֶן וְעַל מְאוּרַת צִפְעוֹנִי גָּמוּל יָדוֹ הָדָה" (ישעיהו יא, ח), כלומר אף ילדים קטנים ישחקו עם הנחש המסמל את היצר הרע וישלחו ידיהם למערה שבו הוא נמצא, ללא פחד ומורא. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il