שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

תשלום על ביטול הזמנה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ח אלול תשפ"ב
שאלה
השלום והברכה ביום שלישי פניתי לבעל פיצירייה שישמור לי 10 מגשים ליום שישי בבוקר הבעלים אמר שבשישי הוא לא עובד אבל מוכן לפתוח במיוחד בשבילי וביקש לטובת זה מחיר גבוהה יותר למגש ואני הסכמתי והוא כתב את ההזמנה על פתק ברביעי בצהריים נודע לי שהאירוע שבשבילו הזמנתי את הפיצות בוטל התמהמתי עם ביטול ההזמנה ובטלתי רק בחמשי בצהריים פחות מ24 שעות מקיום האירוע אין לי מול בעל העסק חוזה כתוב רק מה שדברנו ביננו בעל העסק טען שבגלל שבדכ הוא לא עובד בשישי הוא נאלץ להזמין במיוחד בשבילי כמות בצק מיוחדת נוספת על הכמות שהוא מזמין בדכ כמו"כ הוא אמר שסגר עם עובד מסויים שיבוא לעבוד ועכשיו הוא צריך לבטל אותו מה הסכום שאני צריך לשלם לבעל העסק? רק את תשלום הקרן שהוא קנה במיוחד בשבילי? גם את עלות הפועל שהוא ביטל ובפועל לא עבד? או אולי את המחיר המלא שהתכוון לגבות למרות שבפועל לא לקחתי את הפיצות? אשמח לדעת גם מצד עיקר הדין וגם מצד תרעומת. תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה, כדי לענות תשובה ברורה ומדוייקת, יש לשמוע את שני הצדדים ולברר את כל הפרטים, לכן כדאי שתפנו לרב מוסכם ותשאלוהו, באופן כללי, כתב השו"ע (חו"מ סימן שלג, ח)בשם הרא"ש: "אמר לאומן: עשה לי דבר פלוני ואקחנו ממך, ועשאו האומן, ואחר כך אינו רוצה לקחתו, והוא דבר שאם לא יקחנו מיד, יפסיד, חייב". הנתיבות התקשה בהלכה זו, מדוע המזמין חייב רק כאשר אם לא יקח את הכלי יפסיד, הרי ברגע שהאומן התחיל בעבודה לצורך המזמין המזמין התחייב לו את שכרו, כפי שניתן ללמוד מהלכה א, שאם הלכו לעבודה ובעל הבית ביטל אותם חייב את כל שכרם. ומתרץ: "הכא מיירי שלא אמר לו שיעשה בתורת שכירות, רק שאמר לו שאחר שיעשהו לעצמו יקנהו ממנו בתורת קנין לפי שוויו דאז לא נעשה שלוחו להתחייב תיכף, רק בדבר האבד חייב מטעם גרמי". היינו, הנתיבות מחלק בין פועל שחייב לו את שכרו כאשר החל בעבודה לבין אומן שבעל הבית אמר לו להכין כלי וסיכם איתו שלאחר שהכלי יהיה מוכן הוא יקנה אותו ממנו, שבזה חייב רק על ההפסד ולא מחמת ההתחייבות. עפ"ז יש לדון במקרה זה האם בעל הפיצרייה דינו כפועל שלך שהתחיל בעבודה ואז אתה חייב לו את שכרו, או שהוא כאומן שאתה קונה ממנו את הפיצות כאשר הם מוכנות ואז אתה חייב לו רק על ההפסדים בפועל שארעו לו מחמת ההזמנה. כמובן שאם הוא לא שילם לפועל שהזמין ליום שישי וביטלו, אין אתה חייב לשלם לו על כך. וכן צריך להפחית משכרו את מצרכי המזון שנשארו לו ולא צריך להזמין בשבוע הבא. וכן צריך להפחית משכרו, משום שנהנה מכך שלא עבד ביום שישי, פחת זה נקרא בהלכה "פועל בטל". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il