שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

רולר בליידס (סקייטים) בשבת

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ד אדר ב' תשפ"ב
שאלה
האם מותר בשבת לצאת למקום בלי עירוב עם נעלי סקוטים - נעליים שמחובר אליו גלגליות תודה.
תשובה
שלום וברכה, ראוי לאדם מעל גיל בר מצווה לא להשתמש ברולר בליידס (נעליים שמחוברים אליהם גלגליות) כלל בשבת. ואף מתחת לגיל בר מצווה יש לאסור אם מנהג המקום להחמיר בזה. בפרט ראוי שלא לצאת בהם במקום שאין בו עירוב מחשש שיוריד אותם לפני הכניסה לבית ויטלטל אותם ברשות הרבים. אולם מעיקר הדין נראה שאין איסור גם במקום שאין עירוב. בברכה מקורות והרחבה: לגבי שימוש ברולר בליידס בשבת ראה בספר שמירת שבת כהלכתה (חלק א' פרק טז סעיף יח) שהתיר לילדים (אלא אם כן מנהג המקום להחמיר בזה). וכתב (בהערה נד) שזה יותר קל מאופניים משום שבאופניים יש חשש שהצמיג יתפנצ'ר ויבואו לתקנו בשבת מה שאין כן בסקטים שהגלגלים עשויים מגומי מוצק. וכן כתב להתיר לילדים בשו"ת אור לציון (ח"ב מב, ב). ראה עוד בחזון עובדיה הלכות שבת חלק ד' (עמודים מ-מד) שכתב שאין לנסוע על אופניים בשבת משום עובדין דחול, ודומה למה שאמרו חז"ל במסכת שבת (דף קיג עמוד א) אם תשיב משבת רגלך, שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך בחול. ובשו"ת מעין אומר (ח"ב סימן כב) מובא שהגרע"י התיר לילדים (אפילו מעל גיל חינוך) ליסע בקורקינט בשבת. ראה שם בתשובה לפני שהשיב לשואל אחר להחמיר בזה, וכנראה שסבר שטוב להחמיר בזה למי שיכול. לגבי נסיעה מחוץ לעירוב נראה שראוי להחמיר משום החשש שאדם יוריד אותם לפני כניסה לבית של חבר וכדומה במקום שאין עירוב חצירות. ראה בשולחן ערוך סימן שג סעיף יג: "לא תצא במנעל הקרוע למעלה דמחכו עלה ואתיא לאתויי". החשש הנ"ל המוזכר בשולחן ערוך שמישהו יוריד את נעלו ברשות הרבים משום שיצחקו עליו אינו קיים כמעט במציאות של ימינו (כפי שכתב הפסקי תשובות אות ו), משום שבזמנינו אף אחד לא הולך יחף ברחוב ולכן היום אנשים לא יורידו נעל בגלל שצוחקים עליהם. אולם ראה שם בפסקי תשובות בהערה שעדיין יש לחשוש בזמנינו במקרה של כניסה לבניין משותף וחדר מדרגות וכדומה שאין להם עירוב חצירות. בסקייטים נראה שמצוי הדבר שאדם ירצה להורידם לפני כניסה לביתו של חבר או מקומות אחרים שאינו רוצה להיכנס בהם עם סקטים ויוריד אותם במקום שאין עירוב חצרות. מכל מקום נראה שמעיקר הדין אין איסור. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il