שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השחר

לימוד ללא ברכות התורה

undefined

הרב דוד חי הכהן

ג כסלו תשס"ג
שאלה
שלום כבוד הרב, ברכות התורה נאמרות כידוע לאחר ברכות השחר. אם אדם קם בבוקר לאחר עלות השחר ולא אמר את ברכות השחר ואת ברכות התורה, אבל כוונתו ללמוד תורה בערב, האם מותר ללמוד תורה במקרה כזה ללא אמירת ברכות התורה?
תשובה
ברכת התורה חייבת לאמר בבוקר אפילו אם אין המתפלל מתכוון ללמוד במשך כל היום, היות וחובת לימוד התורה מקיפה כל כך שאפילו באמירת פסוק בלי כוונה מקיים האדם מצות לימוד תורה. ואף בפסיקת הלכה אם נשאל אדם שאלה פשוטה ביותר, כגון: האם מותר להדליק אש בשבת? וענה במילה אחת: אסור, יש בזה לימוד תורה שחייב בברכה. וברכת התורה מחוץ לברכת המזון היא ברכה אחת שהכריעו עליה בגמרא (מסכת ברכות דף כא ע"א) שחיובה הוא מדין תורה. ועל ביטול ברכת התורה נאמר במסכת נדרים (דף פא ע"א) כי היא היתה סיבת הסיבות של גלות ישראל מן הארץ. מתוך כל הנ"ל יש לדעת כי מצוה להישמר מכל משמר הן באמירת ברכת התורה והן בהשתדלות בכונה בה ובלימוד קצר מאוד אחריה אפילו אמירת פסוק אחד כשמע ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il