שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

טיול ואכילה במסעדה בשנת אבל

undefined

הרב דניאל קירש

י"א ניסן תשפ"ב
שאלה
כבוד הרב בעלי בשנת אבל על אבא ואנחנו רוצים לצאת עם הילדים לטייל בספארי עם חברים ואז לצאת לאכול במסעדה האם מותר לו?
תשובה
שלום וברכה, מותר לכם כמשפחה לצאת עם הילדים לטייל בספארי. אין לצרף חברים (אם יש צורך להביא חבר של הילד שלכם וכדומה אפשר להתיר). כמו כן מותר לכם כמשפחה לצאת לאכול במסעדה (כנ"ל לגבי חברים). מקורות והרחבה: לגבי יציאה לטיול כתב השולחן ערוך (יו"ד סי' שפ, סע' כה): "על כל המתים אסור עד ל' יום לילך בסחורה למרחוק, דאיכא פרסום גדול ודומה לשמחה שהולך בשיירא גדולה ושמחים הרבה בדרך; באביו ואמו, עד שיגערו בו חביריו ויאמרו: לך עמנו". הרי שאסור לאבל בתוך שלשים ולאבל על אביו ואימו עד שיגערו בו חבריו לצאת לטייל עם חברים משום שיש בזה שמחה, קל וחומר מיציאה לסחורה בשיירה שאסור משום שמחה. אולם כתב הגרי"ש אלישיב בקובץ תשובות (ח"ב סי' סג): "יסוד האיסור של טיול הוא ענין של שמחה (וקלות) שאבל על אביו ואמו אסור בהם כל יב' חדש, והדבר תלוי איפוא באופי הטיול". ובדבר חברון (יו"ד ח"ב סי' תקנד) נשאל אם מותר לאדם בשנת אבל לצאת לטיול משפחתי הכולל מסלולים ולינה מחוץ לבית. זה לשון תשובתו: "מותר לאבל בשנת אבל לצאת לטיול או לנפוש בבית מלון לבד או עם משפחתו כדי להתאוורר. אולם אסור לאבל לצאת עם קבוצה גדולה שבדרך כלל יש בכך שמחה והווי חברתי, ואין זה כבוד ההורים". הרי שניתן לצאת לספארי עם המשפחה, (ובפרט שיש ערך ללכת לראות את הבריות המופלאות של הקב"ה - ראה חזון עובדיה ברכות, (ברכת שהחיינו, הלכה יט, הערה יז) שהאריך בזה והביא עובדות על גדולי ישראל שביקרו בגן חיות). לגבי ישיבה במסעדה כתב השולחן ערוך (יו"ד סי' שצא, סע' ב): "על כל מתים נכנס לבית המשתה לאחר שלשים יום; על אביו ועל אמו, לאחר י"ב חדש". פירש שם הש"ך (ס"ק א) "שמחת מריעות: שעושים ריעים זה עם זה שאוכלים ושותים זה עם זה היום וחוזרים ואוכלים עם זה למחר". הרי שאין לצאת ולבלות עם חברים במסעדה במשך יב חודשי אבלות. הגר"ד ליאור שליט"א נשאל (מובא באתר ישיבה) מאדם בשנת אבל אם מותר לו לשבת בבית קפה או לאכול במסעדה עם אשתו או עם חבר, או שאסור משום סעודת מרעים. והשיב: "אם אתה רק יושב לשתות\לאכול, ללא מוזיקה, ולא המתכונת שלך הרבה אנשים, אין בזה בעיה. כך גם אפשר ללכת לנוח בבית מלון, אם זה לא אירוע ציבורי". ובספר הלכות אבלות לגאון הרב יוסף צבי רימון שליט"א (עמ' 128) כתב לגבי השתתפות אבל במפגשים בתוך שלשים או בשנת אבל על אביו ואמו: "כאשר מדובר על גיבושים משפחתיים, יש לנקוט את הדרכים המקלות יותר, כיוון שיש חשיבות ונחת רוח לנפטר בכך שבני המשפחה מחוברים זה לזה (כך שמעתי מאחי, ר' ד"ר. אפרים רימון, ששמע מפי הרב ואזנר והרב רובין, וכך מסתבר למעשה)". בשורות טובות!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il