שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות אקטואליות

סיבות להקמת בתי הדין הרבניים

undefined

הרב יהודה אודסר

ל ניסן תשפ"ב
שאלה
יש לי שאלה: הסיבות שהובילו להקמת בתי דין רבניים? (אני עושה עבודה סמנריונית)
תשובה
ישנה פרשה מפורשת בתורה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" מצוות מינוי השופטים (דיינים) חשובה בישראל. וגורמת להשראת השכינה באומה כאשר הולכים לפי החוקים שהנחיל בורא עולם לעם סגולתו -ישראל (עיינו בדרשות הר"ן לפרשת שופטים) עיקרה של מצווה למנות דיינים סמוכים - רב מפי רב ממשה רבנו. ובימינו ישנה מחלוקת האם המצווה קיימת אף שנפסקה הסמיכה בשנות הגלות מארץ ישראל. (יעויין ספר החינוך תחילת פרשת שופטים מצווה תצא ובמנחת חינוך שם ועיין באורים ותומים סימן א ונתיבות המשפט סימן א ס' א) גם אם נאמר שאין מצוות מינוי דיינים כלל, ישנו עניין וצורך נוסף בהעמדת בתי דינים לטובת סידור סדרי החיים, ביעור הרע מקרבך, העמדת הצדק על כנו ועוד שהם סיבות מספיקות בשביל למנות בתי דין בעם ישראל גם כאשר אין מצוות מינוי מדאורייתא. בימינו - לצערנו, מדינת ישראל צמצמה את סמכות בתי הדין הרבניים לעסוק בסידור גיטין ובירורי יהדות ושללה מהם סמכויות נוספות בדיני ממונות ועוד אנחנו מתפללים שלש פעמים ביום השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il