שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

כניסה לשירותים עם שרשרת שכתוב עליו 'שמע ישראל'

undefined

הרב דניאל קירש

ב אייר תשפ"ב
שאלה
יש לי שרשרת שעליה כתוב המילים " שמע ישראל" בלבד. מותר להיכנס איתה לשירותים? אם זה בעייתי, האם מועיל להכניס אותה מתחת לחולצה לפני כניסה לשירותים?
תשובה
שלום וברכה, אין בעיה להיכנס עם שרשרת כזאת לשירותים. אין משמעות בשתי מילים אלו כשלעצמם, וממילא אין בהם קדושה. מקורות והרחבה: הפתחי תשובה (רפד, ס"ק א) הביא בשם הרשב"ש ששלוש תיבות טעונים גניזה בתנאי שניתן להבין את המשמעות של המילים (כגון 'מים קדושים בכלי' אף שחסר הסיומת 'חרש' מכל מקום ניתן להבין את המשמעות). לעומת זאת אם לא ניתן להבין את המשמעות (כגון 'מים קרים על' שחסר תיבת 'נפש') לא צריכים גניזה. הוסיף הרשב"ש שבשתי תיבות לא צריכים גניזה משום שלא הוברר אם הם של חול או דברי קדושה. על פי זה כתב בספר גנזי קודש (פרק ט, הלכה ב, עמ' קיד) והסכימו איתו הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ, שאם רואים שהם של קודש היינו ציווי שהוא בשתי תיבות בלבד כגון 'והלכת בדרכיו' וכן 'ודברת בם 'טעון גניזה שכך צורת הציווי של הקב"ה בשתי תיבות. לגבי המילים 'שמע ישראל' בלבד מכיון שאין בהם משמעות אין בהם קדושה. אציין שהפתחי תשובה לא דיבר על גניזה אלא על שירטוט אבל הענינים חופפים ואם יש קדושה צריך שרטוט וגניזה וכו. אם היה על השרשרת כל הפסוק 'שמע ישראל' כולל שם ה' ודאי שהיה צריך לכסות אותו. אם היה כתוב כל הפסוק ללא שם ה' היה ניתן לדון בדבר שמא הצורף שעשה את השרשרת לא התכוון לשם פסוק, והיה ניתן להתחשב בכך שלא מדובר בכתב אשורית של ספר תורה (עי' שו"ת יביע אומר ח"ד יו"ד סי' כ"א). הגרי"ש אלישיב נשאל על ידי הרב משה ויא לגבי מדליון שכתוב עליו הפסוק "שמע ישראל" (ללא שם ה'), ועשו מזה שרשרת, האם אפשר להכנס עמו לשירותים". הגרי"ש אלישיב בירר אצל הרב ויא השואל, האם עשו את המדליון בכוונה לשם פסוק, וענה לו הרב ויא שעשו את המדליון כדי לסמל את מה שנוהג עם ישראל לומר. לאחר בירור זה פסק הגרי"ש אלישיב, שיש בזה קצת בעיה, בפרט במצב הדור, וכדאי לכסותו. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il