שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

למה בני משה לא מוזכרים בפרשת במדבר?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"א סיון תשפ"ב
שאלה
מדוע בפרשת במדבר לא מוזכרים שמות בני משה ,האם ציפורה ובניו של משה חזרו ליתרו למדין
תשובה
לשואל שלום, אכן מתבקש היה שבפסוקי תולדות משה ואהרן ימנו שמות בניו של משה, וכבר הרגישו בזה המפרשים, והרי שניים מן ההסברים: האברבנאל כתב, שלא נזכרו שמות בני משה, כי בני משה היו קטנים, שהרי נולדו לפני שירד ממדין למצרים לגאול את ישראל, ומאז עברו רק שנתיים. והמלבי"ם (במדבר ג, ג) הסביר באופן אחר, וכתב: "הטעם שחשב רק שמות בני אהרן, מפני שהם הכהנים המשוחים, ובני משה לא נמשחו ולא נתכהנו". באשר לשאלה השניה, אם ציפורה אשת משה ובניהם חזרו למדין, אומרים חז"ל במכילתא דרבי ישמעאל (יתרו - מסכתא דוישמע פרשה א): "'ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור וישב ארצה מצרים'. באותה שעה נאמר לאהרן 'לך לקראת משה' (שמות ד, כז). יצא לקראת משה וחבקו ונשקו. אמר לו: משה, היכן היית כל השנים הללו? אמר לו: במדין. אמר לו: מה טף ונשים אלו עמך? אמר לו: אשתי ובני. אמר לו: ולאן אתה מוליכם? אמר לו: למצרים. אמר לו: על הראשונים אנו מצטערים ועכשיו נצטער גם באלו?! באותה שעה אמר לצפורה: לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה ונטלה שני בניה, לכך נאמר: 'אחר שלוחיה'". וראה טעם נוסף בתורה שלמה שמות ד, כד אות קמז. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il