שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מנהגי ימי הספירה

גילוח בספירת העומר לדעת האר"י ז"ל

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז סיון תשפ"ב
שאלה
שלום הרב. המשתדלים לא להתגלח עד ערב שבועות לפי לדעת האר"י ז"ל. כאשר היום המ"ט חל בשבת. מתי מותר ואיך ראוי לנהוג? בערב שבת או לחכות לאחר החג? תודה רבה. בברכת התורה.
תשובה
שלום וברכה. שלום רב. אם חל מ"ט בשבת, נכון להסתפר בערב שבת גם לדעת המקובלים. מקורות: מנהג המקובלים שלא להסתפר במשך כל ספירת העומר, עד יום מ"ט כיון שלא נשלמו הארת המוחין, ולכן אין הדבר קשור למנהגי האבלות. ובנידון השאלה נסתפק רבנו הרש"ש, בספרו נהר שלום (דף לג.) בתשובה שכתב לחכמי המערב, וז"ל: "ונסתפקתי ספק גדול אם חל יום מ"ט בשבת אם מותר לגלח במ"ח ולא אפשיטא לי לולי שהכרחוני לגלח כמעט לא היית מגלח, גם לא התרתי לחתן לגלח קודם שבועות בכמה ימים". ולכאורה יש מקום לתמוה, שהרי בגמ' בתענית (יז.) מבואר שאין לאדם להכנס לרגל שהוא מנוול, וכן נפסק להלכה. ומדברי הרש"ש נראה שהסתפק בכך, שמחד יש מצוה להסתפר לכבוד החג, וודאי שיש במצוה זו גם עניינים פנימיים שבפשטות אינם סותרים את המהלך של העומר, אולם מאידך יש להמנע מתספורת כיון שמבואר בדברי האריז"ל והמקובלים, שמניעת תספורת, גורמת להמשכת המוחין של הנהגת הזמנים, פסח וספירת העומר. וספקו נעוץ בדברי חז"ל, הוי מחשב שכר מצוה כנגד הפסדה (ראה בדברי שלום לג"ר אבנר עפג'ין סי' תצ"ד עמ' ס"א). למעשה מנהג ישיבת המקובלים בית אל, שאין מגלחים כל ימי העומר עד חג שבועות, אלא אם כן חל יום מ"ט בשבת שאז מגלחים לכבוד שבת ויו"ט (דברי שלום לנכד הרש"ש זי"ע אות נ"ה). וכן כתב בספר נתיבי עם (סי' תצ"ד ג') וז"ל: "והנה בענין התספורת ההולכים בעקבות האריז"ל אינם מסתפרים עד ערב חג השבועות, ורק כשחל ערב החג בשבת אז מסתפרים בערב שבת וכו'". בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il