שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

היזק שנגרם על ידי שכן האם יש אפשרות לכפותו לתקן?

undefined

הרב יהודה אודסר

ט סיון תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, אם הציפורים מתכנסות מעצמן במרפסת של השכן ומפריעות הן מבחינת הקול שמפיקות והן מבחינת הלכלוך שיוצרות. האם השכן יכול לכפות את שכנו לטפל בכך? האם יש הבדל בין אם הציפורים במקרה דנן מגיעות לבד או השכן גורם להגעתן על ידי שמאכיל אותן למשל? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לפסוק דין אי אפשר ללא שמיעת שני הצדדים. אבל מותר ללמד את יסודות הלכות השכנים בנושא הזה. כתוב בשולחן ערוך:" מי שהחזיק לעשות מלאכת דם או נבילות וכיוצא בהן במקומו, ויכנסו העורבים וכיוצא בהן בגלל הדם ויאכלו, והרי הם מצירים את חבירו בקולם ובצפצופם או בדם שברגליהם שהם יושבים על האילנות ומכלים פירותיהם, אם היה קפדן או חולה שצפצוף הזה מזיקו, או שפירות שלו נפסדים לו בדם, חייב לבטל אותה המלאכה או ירחיק עד שלא יבא לו נזק מחמתן, שהיזק זה דומה לריח בית הכסא וכיוצא בו שאין לו חזקה. וה"ה כל נזק גדול שאין אדם יכול לסבלו (טור בשם הרא"ש). {חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף לט) נמצינו למדים כמה דברים: א. למרות שאדם רשאי בדרך כלל להשתמש בחצר שלו לטובת שימושים רבים ואם יש מי שניזוק מהם נפסק בהלכה ש"על הניזק להרחיק את עצמו" ישנם נזקים גדולים בהם חכמים הורו ל"מזיק" להרחיק את עצמו ב. רעש של ציפורים ולכלוך מוגדר בהלכה כנזק גדול ג. גם אם הרבה זמן השכן לא העיר על הנזק הזה אין זה נחשב כמחילה וה"שכן המזיק" לא החזיק בנזקיו ד. חכמים חייבו ב"נזק גדול" להרחיק את מקור הנזק ולא לפצות פיצוי כספי ה. ברעש ולכלוך של ציפורים האחריות היא דווקא אם ה"שכן המזיק" גורם לציפורים להגיע אליו. ע"י נתינת אוכל או מקור מזון לחילופין אם יוכח שהוא גרם באופן כזה או אחר להגעתם. אבל אם הגיעו לבד בדרכי הטבע אין אחריות ההרחקה עליו ו. בכל עניני נזקי שכנים מומלץ להגיע להבנות מוסכמות ופתרונות יצירתיים ולא בכפיה אחד על השני ב"דין"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il