שאל את הרב

  • כל השאלות

האם מותר בשבת לשפוך מים על ביצים הנמצאים בכלי ראשון

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ז תמוז תשפ"ב
שאלה
אנו מבשלים ביצים כדי לאוכלם בשבת בבוקר. הביצים מונחות בסיר על הפלטה. בשבת בבוקר אנו מורידים את הסיר מהפלטה ושופכים מים קרים לתוך הסיר על מנת לקרר את הביצים. האם מותר לעשות כך?
תשובה
הסיר עם הביצים מונח על הפלטה ומוגדר בהלכה "כלי ראשון" ונפסק להלכה בשולחן ערוך (סימן שיח סעיף ט) שכלי ראשון מבשל, כל עוד הוא חם בחום שהיד סולדת בו, גם כשאינו עומד על האש, ולפי זה היה נראה לאסור לשפוך מים לתוכו. אמנם בסעיף יב כתב השולחן ערוך "מיחם שפינה ממנו מים חמין מותר ליתן לתוכו מים צונן מרובים כדי להפשירם" כלומר אם שופכים כמות גדולה של מים כך שהכלי לא יכול לבשלם, אין איסור בזה. הרב עובדיה יוסף זצ"ל הביא דין זה בספרו הליכות עולם (חלק ד עמוד ס), והוסיף שיש אומרים שההיתר הוא רק באופן ששופך את המים הקרים לכלי בשפיכה אחת בכמות גדולה ולא באופן ששופך מעט מעט, אמנם למעשה כתב שהעיקר כמקילים המתירים אפילו באופן ששופך מעט מעט, ולכתחילה ראוי להחמיר. למסקנה: מותר לשפוך מים מרובים לתוך סיר הביצים על מנת לקררם. רצוי להקפיד לשפוך מים מרובים בשפיכה אחת ולא מעט מעט, כלומר למלא כלי במים ולשופכם לתוך הכלי עם הביצים ולא לשפוך מים מהברז משום שהם נשפכים שלא בבת אחת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il