שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

מעשר כספים לכתיבת ספר תורה

undefined

הרב דניאל קירש

ח תמוז תשפ"ב
שאלה
האם תרומה לכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת חברה שלי נחשב לצדקה במקרה כזה שאבא שלה בעצמו הוא כותב את הספר תורה והמשפחה עצמה נזקקת במיוחד שעכשיו הוא עוסק בכתיבת הספר תורה הזה לעילוי נשמת הבת שלו ,כך שהכסף הולך למשפחה אבל דרך הספר תורה כביכול. אשמח לתשובה, תודה
תשובה
שלום וברכה, בתרומה זו את מקיימת מצוות צדקה באופן המהודר ביותר. את נותנת כסף למשפחה נזקקת באופן שהם לא מרגישים שמדובר בצדקה ואינם מתביישים בדבר. מה עוד שהתרומה הולכת למטרה נשגבה שאבא כותב ספר תורה לעילוי נשמת בתו. בנוסף למצוות צדקה את מקיימת מצוות 'והחזקת בו' שענינו להחזיק יהודי מבחינה כלכלית שלא יתמוטט, ומצווה זו גורמת לאריכות ימים. ניתן להחשיב נתינה זאת למעשר כספים. תהי משכורתכם שלימה מה'! מקורות והרחבה: כתב הרמב"ם (הלכות מתנות עניים, פרק י, הלכה ז): "שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך". וכן כתב השולחן ערוך (יו"ד, רמט, ו). ביאר שם הש"ך (ס"ק ז) ששותפות היא עדיפה מהלוואה משום שבשותפות אין הנזקק מתבייש, מה שאין כן בהלוואה שהוא מתבייש מעט. בענייננו האב אינו מתבייש לקבל משום שהוא לא נוטל צדקה עבורו אלא עובד כסופר סת"ם ואת תורמת את הכסף עבור הספר תורה ולא אליו. בספר אהבת חסד לחפץ חיים (ח"ב, פרק כא) האריך בחשיבות של מצוות 'והחזקת בו' וכתב שמצווה זו גורמת לאריכות ימים כמבואר במדרש ויקרא רבה (לד, ב) על הפסוק מלוה ה' חונן דל', וכעין זה בגמרא בבא בתרא (יא.). לגבי מצוות מעשר כספים נחלקו הפוסקים אם המעשרות נועדו רק עבור עניים או גם עבור שאר מצוות כגון קניית ספרים והשאלתן לאחרים. נכון להחמיר בזה אם לא שהתנה בתחילת קבלתו לתת מעשר כספים גם למטרת שאר מצוות (ראה אהבת חסד, ח"ב, פרק יח, אות א). בענייננו שהכסף נועד לא רק לספר תורה אלא גם לצדקה למשפחה נזקקת וודאי שיוצאים ידי חובת מעשר כספים לכל הדעות. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il