שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

לימוד הלכות מסוימות בשירותים/ מקלחת

undefined

הרב דניאל קירש

י"ב תמוז תשפ"ב
שאלה
שלום, זאת שאלה קצת מוזרה שחשבתי עליה אבל מאוד מעניין אותי מה הדין שלה. חשבתי שהרי אסור ללמוד תורה והלכות בבית הכיסא אבל לכאורה יש הלכות מסוימות שנוגעות לעניינים שקשורים לבית הכיסא (אין הרבה אבל יש הלכות בודדות למשל באיזה יד לנגב וכל מני עניינים כאלה). ולפי ההיגיון שלי הרי כשמקיימים את ההלכות האלה צריך לחשוב עליהם בזמן המעשה אז מדוע שיהיה אסור ללמוד הלכות אלה בזמן השהות בבית הכיסא. וחשבתי אפילו אולי יהיה אפשר להרחיב את זה שיהיה מותר ללמוד בעירום כל מני הלכות אחרות שכשמקיימים אותם צריכים להיות בעירום למשל טבילה, ביאה, ואולי אפילו הלכות מילה (הכוונה לא ללמוד לכתחילה בעירום אלא כדי ללמוד בזמן המקלחת וכדומה). בנוסף אם באמת אפשר ללמוד הלכות במצבים כאלה מעניין אותי אם יש הבדל בין טומאת בית הכסא לבין מקלחת רגילה בעירום מבחינת הטומאה והאפשרות ללמוד. אשמח מאוד לתשובה, תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה, בבית הכסא אין היתר להרהר בדברי תורה ואף לא בענינים שקשורים לבית הכסא (ראה רמ"א סי' פה, ס"ב). מה שכתבת שממילא נוהגים בבית הכסא על פי הלכות בית הכסא ומטבע הדברים חושבים על הלכות אלו, ולכן חשבת שמותר ללמוד נושאים אלו בבית הכסא אינו נכון. אלא מקיימים את כל הלכות בית הכסא בלי להרהר בהלכות אלא מתוך שגרה ובלי מחשבה על העניין. אם מחשבה מתעוררת למישהו בעל כרחו בבית הכסא אין בו איסור כמבואר במ"ב (סי' פה, ס"ק ח). ראה גם בהליכות שלמה (תפילה פ"כ דבר הלכה לו) שביאר שכאשר אין ברירה אחרת מותר לקיים מצוות במקום מטונף ואין לאסור משום החשש שאדם יהרהר במצווה. (וראה עוד במ"ב סי' פה סוף ס"ק יד). לגבי חדרי מקלחות של ימינו שאין בהם בית כסא - ביביע אומר (ח"ה, יא) דרך קסתו להתיר הרהור בדברי תורה ואפילו שמיעת דברי תורה מרדיו. עיקר טעמו הוא שהמקלחות של ימינו אין בהם זוהמה והבל כמו בתי המרחץ של פעם (ויש לדונו כ'חדר האמצעי' של בתי המרחץ של פעם - ראה סימן פד) ומותר להרהר בהם בדברי תורה ואסור לדבר שם דברי תורה. וכן כתב בספר פסקי תשובות (פד, ד). אציין שלא ראינו שנוהגים לשמוע שיעור תורה ברדיו במקלחת אף שאין שם שירותים. הטעם הוא שיש אומרים שהשמיעה של דברי תורה מרדיו היא כדיבור ואסור במקלחת [בעניין שומע כעונה בשמיעה מרדיו שאלתי פעם את הגר"ח קנייבסקי זצ"ל: "האם שמיעת שיעור תורה במכשיר הקלטה יש לו דין של דיבור או הרהור לגבי ברכת התורה? תשובה: שומע כעונה" ראה בעניין זה גם במעין אומר (ח"א, פ"א, יב-יג) ובהליכות שלמה תפילה (ו, ה)]. יש להוסיף שגם בהרהור, אף שמדינא מותר, יש מחמירים משום שנוגע במקום מטונף (ע. פסקי תשובות א הע 101). הרוצה להקל בדבר יש לו על מי לסמוך. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il