שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

קידושין

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ט תמוז תשפ"ב
שאלה
מה הדין של חתן וכלה שלאחר החופה שמו לב שהטבעת שהחתן קידש בה את האישה היא לא הטבעת שהסכימו עליה בחנות התכשיטים. כנראה שהמוכר התבלבל והביא להם טבעת יחסית דומה. 1. מה הדין לגבי המוכר? האם המכר קיים? כי סוף כל סוף מדובר בטבעת נישואין מתוך טבעות הנישואין שהוא מוכר? 2. מה הדין לגבי הקידושין האם הם חלים? הרי במעמד החופה הרב מראה בשם החתן את הטבעת לכלה והכלה רואה את הטבעת ואומרת שהיא מסכימה להתקדש בה אז יש כאן לכאורה גמירות דעת..
תשובה
שלום וברכה, שאלה מעין זו נשאלה במספר ספרים, ודנו והעלו סברות וראיות לכאן ולכאן, לגבי המוכר יש לבדוק האם יש שינוי במחיר בין הטבעות כל זמן שאין שינוי במחיר לא מסתבר שיש לבעל הבית הקפדה אם הקונה לא מקפיד. אלא שיש לדון לגבי הקונה, הבעל, אם אין הבדל משמעותי בין הטבעות והרבה אנשים לא היו מקפידים על ההחלפה, אין חשש והקידושין קיימים. כללים אל וניתן ללמוד מהמשנה בבא בתרא (ה, ו) "ארבע מדות במוכרין מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו". אם יש בטבעת הבדל שאנשים היו מקפידים עליו, יש לדון האם בטלו הקדושין או לא? נחלקו הפוסקים האם כאשר יש מקח טעות, והקונה לא מעוניין לבטל את המקח - האם צריך לעשות מעשה קניין חדש? לדעות שאין צורך לעשות קניין חדש, גם כאן אין צורך בקדושין חדשים, אם האשה אינה מקפידה על כך שקיבלה טבעת אחרת. דעת האורחות חיים שהבעל נותן לכלה את שטר הכתובה משום שרוצים להרוויח שמקדש גם בשטר, אך רבים חולקים על שיטה זו. לכן לצאת ידי חובת כל השיטות באופן שבד"כ אנשים מקפידים על שינוי זה יש לקדשה מחדש מול עדים, אך אין לברך מחדש ואין צורך בכתובה חדשה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il