שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב ועשירי באב

המקור לאיסור אכילת בשר במוצאי ט' באב דחוי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אב תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה. מובא בצאת צום דחוי שעדיין אין לאכול בשר ואין לשתות יין, מדוע? הרי זה כבר ליל י"א, אשמח למקור מהפסק של הרב מרדכי אליהו זצ"ל על זה.
תשובה
שלום וברכה. מקור הדברים לאיסור בשר ויין במוצאי ט' באב שנדחה, נמצא בתשובות המהרי"ל (סימן קכ"ה), וטעמו מפני המשך לאבלות של יום. והביאו הרמ"א להלכה (סוף סימן תקנ"ח). וכן בתשובות המהרש"ל (סימן צ"ב) בשם ספר חסידים, שעיקר התועלת בתענית שאין בשר ויין בכניסתה ויציאתה, והובאו דבריהם בכה"ח (תקנ"ח ט"ז). ועל פי האמור לעיל דעת הגר"מ אליהו זצ"ל (במאמר מרדכי כ"ט ט'), להחמיר בזה, וכמנהג בני אשכנז היוצאים ביד רמ"א. וכתב שם, שאף שלדעת האריז"ל אין להחמיר בזה (וכן נהג להקל המהרח"ו כפי שהעיד בנו בשעה"כ דף פ"ט ע"ג), מכל מקום למעשה המנהג להחמיר. יש לציין שמותר להשתמש ביין להבדלה אפילו בתשעה באב שאינו נדחה ליום ראשון (מ"ב תקנ"ו סק"ג), ואף שהרמ"א (סי' תקנ"א סע' י') כתב שאם יש תינוק יתן לתינוק, מכל מקום דין האבלות במוצאי ט' באב קל יותר (שעה"צ שם סק"ז). בשורות טובות, להרחבה באיסור בשר ויין במוצאי ט' באב דחוי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il