שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

שיטות שונות בקשירת ציצית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ד אב תשפ"ב
שאלה
מה המחלוקת שמאחורי שיטות הקשירה השונות בציצית? ואיך אני יכול לדעת איך כל שיטה הגיעה לקשירה שלה?
תשובה
שלום וברכה. אפשר לומר שיש ג' שיטות מרכזיות, דעת הרמב״ם ש"פתיל", היינו מלשון מתפתל מסביב, לכן כל הכריכות צריכות להיות בתכלת בלבד. מאידך רוב הראשונים סוברים שפתיל, היינו כמו פתילות שמנים, שצריך שיהיה התכלת פתיל בעצמו, וזהו שורש המחלוקת אם כורכים גם בלבן. ומכך נובע גם המחלוקת במספר החוטים של התכלת. בתוך שיטות הראשונים שסוברים שאפשר לכרוך גם בלבן, יש סוברים שהחוליות צריכות להיות לסירוגין, לבן ותכלת, ולעומתם הראב"ד בעקבות רבי נטורנאי גאון סובר שהכריכות צריכות להיות לבן ותכלת. וזה נובע מההבנה בגמ' במנחות פרק התכלת (לא יפחות מ7 ולא יוסיף על 13, לדעת רוב הראשונים זה הולך על החוליות, אך לראב"ד זה קאי על הכריכות). והנה צריך לדעת שכל הדיון הנ"ל בחז"ל ובראשונים, הוא סביב קשירת התכלת, כיון שבלבן מעיקר הדין אין דין של חוליות וכו', אלא קשר אחד דאורייתא (ויש מח' האם זה הקשר הסמוך לבגד או לענף), ועושים אחריו ג' כריכות. כל השיטות שהיום קושרים בלבן (7,8,11,13 או יה-וה, או 7,9,11,13), אלו מנהגים מאוחרים יותר המבוססים על שיטות הקשירה בתכלת, או על דברי האריז"ל והמקובלים. אם תרצה תוכל להרחיב את היריעה ולהעמיק בסוגיה, ראה בגמ' במנחות (דף לט.) ובראשונים שם, וברמב"ם (הלכות ציצית פרק א', ב-ג) ובהשגות שם. וכן בחוברת שער חוטי התכלת, ושער כריכת התכלת. וכן בקובץ והיה לכם לציצית. את כל החוברות והמאמרים הנ''ל ניתן לראות ולהוריד בספריה של ידידי הרב מרדכי צדיק הי"ו ראש מכון"וראיתם אותו", בקישור הבא: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZMdXtDdW9m-YVx8u0j3nrcu7SalwMiby ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il