שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

בעלי חיים בבית עלמין

undefined

הרב דניאל קירש

כ אב תשפ"ב
שאלה
האם קיים איסור להיכנס עם כלב לשטח של בית העלמין?
תשובה
שלום וברכה, סתם להיכנס עם כלב לטייל בשטח בית הקברות - ודאי שאסור משום כבוד המתים (ראה שו"ע, יו"ד, שסח, א). אם יש צורך מיוחד כגון עוור שהולך להלוויה או להשתטח על קבר של בן משפחתו וזקוק להשתמש בכלב נחייה - ניתן להקל (ראה אגרות משה, ח"א, מה). מכל מקום אם אפשר עדיף שאדם ילווה את העוור במקום כלב הנחייה. מקורות והרחבה: כתב השולחן ערוך (שם): "בית הקברות, אין נוהגין בהן קלות ראש; (כגון לפנות שם (כל בו) או לאכול ולשתות שם... ואין מחשבין שם חשבונות). (ב"י בשם רבינו ירוחם); ואין מרעין בהם בהמות; ואין מוליכין בהם אמת המים; ולא יטייל בהם לקפנדריא (פי' למעבר מצד זה לצד זה)". פירש הש"ך (ס"ק א) שכל זה נאסר משום כבודם של המתים. פשוט שטיול עם כלב בשטח בית הקברות אינו כבוד המתים, ומסתבר שגרע מאכילה שתייה וקפנדריא, ונראה שכלול במה שנאמר ש"אין מרעין בהם בהמות". לגבי כלב נחייה ראה אגרות משה (שם) שמזכיר כמה סברות להקל להיכנס עם כלב נחייה לבית הכנסת, והדברים ברובם שייכים אף בענייננו. אף שיש שחלקו על דבריו לגבי בית כנסת (ראה ילקוט יוסף, קנא, כה), נראה שלעניין בית קברות ניתן להקל יותר משום שאין קדושה בבית קברות אלא שאסור לבזות את המקום משום כבוד המתים, ומסתבר שלצורך עוור שהולך עם כלב נחייה אין בעיה של כבוד המתים. לגבי אדם שרוצה לקשור כלב בתוך שטח בית הקברות ולהשאיר אותו שם בזמן שהולך להשתטח על קבר אבותיו וכדומה, נראה שיש להקל בשעת הדחק לקשור אותו בשטח הרחבה ולא באזור הקברים, ראה חזון עובדיה הלכות אבלות (עמ' תלד) לגבי אכילה בשטח רחבת בית הקברות, ואגרות משה (שם). בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il