שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

פצע חבוש במקום הנחת תפילין של ראש

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ב אב תשפ"ב
שאלה
שלום רב. יש לי בעיה עם תפילין של ראש. בדיוק במקום שאני מניח כל יום את התפילין של ראש יש לי פצע חבוש. מה ניתן לעשות?
תשובה
שלום וברכה, א. אם אתה יכול להניח את התפילין מעל התחבושת או בצד במקום שכשר להנחת תפילין יש לעשות זאת (ראה בהרחבה לגבי מקום הכשר להנחת תפילין). ב. אם התחבושת תופסת את כל המקום שניתן להניח תפילין, אזי יש להניח את התפילין של ראש על התחבושת. ובמקרה זה אפילו אשכנזי שרגיל לברך על תפילין של ראש, לא יברך על התפילין של ראש משום שיש ספק אם יוצאים ידי חובה כאשר יש חציצה (שו"ע כז, ה, ומ"ב שם). מקורות והרחבה: א. לגבי מקום הנחת התפילין בגובה הראש - יש מקום בראש לשתי תפילין, וניתן להניח בכל גובה הראש כנגד הפנים. (אף שלכתחילה טוב להניח רק עד חצי שיפוע הראש. אולם במקרה הצורך יש להקל, ראה ביאור הלכה סי' כז, סע' ט, ד"ה 'עד סוף'). לגבי מקום התפילין ברוחב הראש - יש להניח באמצע הראש בין העיניים ולא יטה אותם לצד אחד (מ"ב כז, ס"ק לו). אולם יש אומרים שיש מקום בראש לשתי תפילין ברוחב. כך כתב הדברי חיים (ח"ב, סי' ו). הרבה התקשו בדבריו. ראה משנה הלכות, (ה, ח) וציץ אליעזר (יב, ו) שדנו בדבריו למצוא להם מקור ולהסביר אותם. למעשה יש מקום להקל בזה בשעת הדחק בפרט אם זה נוטה רק מעט הצידה. ואולי זה עדיף מאשר להניח על התחבושת וצ"ע. ב. במקרה שנאלץ להניח תפילין על דבר שחוצץ משום צורך רפואי, כתב השו"ע (כז, ה) שיש לכסות את התפילין מפני הרואים. וביארו הט"ז והמ"ב שהרואים לא יודעים שהוא אנוס. אף שיש מקום לומר שכאשר יש תחבושת, ניכר הדבר שהוא מניח כך רק בגלל צורך רפואי ואין צורך לכסות, מכל מקום אנשים עלולים ללמוד ממנו להקל גם כשאין סיבה מספקת (פמ"ג, משבצות זהב, ס"ק ו בשם העטרת צבי. וראה לשון הבית יוסף שנראה כדברי העטרת צבי). הערת הג"ר שלמה הירש שליט"א: יש לציין שמה שאמרו מקום יש בראש להניח ב' תפילין, הוא בתפילין מצומצמות של ב' אצבעות, אבל בתפילין שלנו שגדולות יותר מסתבר שאי אפשר להניח ב' תפילין, וכבר כתב בבה"ל כז ט שבתפילין גבוהות יותר מד' אצבעות יתכן שלא יוצאים. למעשה מסתבר כמו שכתבת שעדיף להניח בגובה הראש מעל תחבושת, וראוי להניח אח"כ גם על התחבושת לצאת דעת הרשב"א. עכ"ל הג"ר שלמה הירש. רפואה שלימה ובברכה!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il