שאל את הרב

  • כל השאלות

מנוע המזגן מרעיש לשכן על מי מוטלת החובה להרחיקו

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ג אלול תשפ"ב
שאלה
אני מתקין מזגן בדירתי. את המנוע אני מתקין על הקיר של הבית שלי מבחוץ. השכן שלי ביקש להרחיק את המנוע מחלון ביתו בגלל הרעש. הרחקת המנוע למקום אחר דורשת תוספת תשלום, מי צריך לשלם עבור ההרחקה, אני או השכן שלי?
תשובה
בשולחן ערוך חושן משפט סימן קנו סעיף ב. נחלקו שו"ע ורמ"א האם שכנים בחצר משותפת יכולים למחות על אחד מהשכנים שמרעיש בביתו מכח בית מלאכה שפתח בביתו וכדומה, כגון שקול הפטיש או הריחיים מפריעים לשכנים. השו"ע כתב שהשכנים יכולים למחות כנגד הרעש ואילו הרמ"א כתב שרעש שאדם עושה בביתו אינו נחשב נזק, ואין לחייב את המרעיש להרחיק עצמו מהניזק. אם כן לכאורה היה מקום לומר שהנידון שלנו נתון למחלוקת שוע ורמא. אך נראה לי שיש לחלק בין המקרים, השו"ע מדבר על רעש שאינו חלק מהותי מהמגורים כגון שפותח בית מלאכה בביתו וכדומה. ועל רעש כזה סובר השוע שעל המזיק להרחיק את הרעש מהשכנים, אך התקנת מזגן כיום נחשבת לדבר הכרחי ובסיסי בכל בית ועל רעש כזה גם לדעת השו"ע אין חובת המרעיש להרחיק. לכן בנידון השאלה השכן הניזק המתלונן על הרעש, הוא שצריך לשלם את התוספת עבור הרחקת המנוע מהחלון שלו. בשולי התשובה נוסיף, שאם המקום שבו חפץ השכן להתקין את המזגן הוא המקום הרגיל שבדרך כלל מתקינים - שאז ודאי שעל השכן שמתנגד לשלם את עלויות ההרחקה. כמו כן, אם יש מנהג ברור על מי החובה להרחיק, כך צריך לנהוג, משום שכולם גרים לפי התנאים המקובלים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il