שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

אמירת תודה לגוי

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד אלול תשפ"ב
שאלה
שלום, ראיתי בפוסקים שהתירו לשבח נכרי על עבודתו, ואין בכך איסור "לא תחנם" (וטעמם משום שיש ליהודי תועלת מכך). רציתי לשאול האם זה רק מותר או שזה גם ראוי להגיד תודה רבה למנקה ולשומר שאינם יהודים?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בוודאי ראוי להכיר טובה לגוי ולומר לו תודה, הן משום הערך העצמי של הכרת הטוב והן משום דרכי שלום. אם צריך מקורות לכך: ראה שביעית פ"ה מ"י, הובא להלכה במשנה ברורה סי' שמז סוף סק"ז, שמידת דרך ארץ לומר לגוי העוסק במלאכה "בהצלחה", אפילו כשאינו עושה אותה עבורך. מכאן נלמד קל וחומר לאמירת תודה למי שעושה מלאכה עבורך! וראה בספר חסידים סי' תשמו, שלמד מהאמירה בפורים "חרבונא זכור לטוב" שכאשר מזכירים גוי שעשה טובה לישראל יש לומר "ז"ל".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il