שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

המכה עבדו נהרג בהתראה או גם ללא התראה?

undefined

הרב חיים שריבר

ח תשרי תשפ"ג
שאלה
המכה עבדו אם מת באותו יום נהרג, האם נהרג רק במקרה של התראה או בלא התראה נמי נהרג?
תשובה
שלום ככל חייבי מיתות בית דין אדם נהרג רק לאחר שהתרו בו. המשך חכמה (שמות פרק כא פס' כ') עומד על שינוי הלשון - "נקם ינקם" (במקום "מות יומת") - ביחס לעונש של האדון שהרג את עבדו. וכך כתב: "וכי יכה וכו' בשבט נקום ינקם. לדברי רמב"ם דדוקא בשבט שדרך להכות בו רב לעבד ואב לבנו יעו"ש, אתיא שפיר פשטיה דקרא, דאיפוא שכיח עדים גמורים והתראה ברב שמכה את עבדו, ובלא התראה ועדים גמורים הלא הדין דמכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורים כו' וזה נקימה..." לפי הרמב"ם רק כאשר האדון הכה את עבדו בכלי שמיועד להכאה - האדון חייב. באופן פשוט הכאה זו מתקיימת בבית האדון במקום שלא מצויים שם עדים שיראו את המעשה ויתרו באדון (ויתכן שהאדון אף ידאג לכך במודע), במקרה זה האדון לא יתחייב מיתה בבית הדין. נפסק להלכה שכאשר לא ניתן לחייב אדם מיתה בבית דין (כגון: במקרה שלא היתה התראה או שלא ראו אותו שני עדים ביחד וכדו') מכניסים את החייב לחדר קטן (צינוק) ומצמצמים את מאכלו עד שמת. המשך חכמה מסביר שזו הסיבה לשינוי בכתוב "נקם ינקם" ולא מות יומת, שכן רוב הפעמים עונשו של האדון (בגלל חוסר בהתראה וכו') לא יהיה מיתה בבית דין ("מות יומת") אלא סבל ועינוי בכיפה (נקם ינקם). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il