שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת התורה

האם סוגרים את ארון הקודש לפני אמירת הפסוק 'גדלו' או אחריו?

undefined

הרב דניאל קירש

ח תשרי תשפ"ג
שאלה
האם סוגרים את ארון הקודש לפני אמירת "גדלו" או אחרי?
תשובה
שלום וברכה, אפשר לסגור את ארון הקודש לפני אמירת הפסוק "גדלו" ואפשר לסגור אחרי אמירת "גדלו". שתי האפשרויות טובות. מקורות והרחבה: אין מקור בפוסקים מתי בדיוק יש לסגור את הארון, ומשמע שאין עניין לעשות דווקא כך או דווקא כך. לדעת ערוך השולחן (קלד, ד) החזן מפנה פניו כלפי ההיכל בעת אמירת הפסוק 'גדלו'. ולדעת הסידור 'צלותא דאברהם' (הוצאת מוסד הרב קוק עמ' תכא) לא נכון שהחזן יפנה פניו אל ההיכל בזמן אמירת הפסוק 'גדלו' אלא החזן מפנה פניו אל העם, משום שהחזן מדבר אל הקהל. נראה שאם עושים כשיטת ערוך השולחן שהחזן מפנה פניו להיכל יש טעם להשאיר את הארון פתוח בזמן אמירת הפסוק 'גדלו'. שוב חיפשתי בספרים ומצאתי שבספר השבת בקבלה וחסידות (עמ' 760, סע' ה) כתב: "כמדומה שנהוג בקרב אנ"ש (והאשכנזים) לסגור את ארון הקודש לגמרי לפני אמירת "שמע" (ובחול לפני "גדלו"). ובסידור רינת ישראל החדש כתב לסגור את ארון הקודש אחר אמירת "גדלו". סוף דבר, אין מנהג ברור בדבר ואין קפידא באיזה אופן שיעשה. ראה בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סי' ע אות ט) (לגבי השאלה אם יש להוציא את ספר התורה מההיכל בזמן אמירת בריך שמיה או לאחריו) שכתב: "וכיון שלא מצינו זה כלל בדברי רבותינו הראשונים לא שייך למחות איך שעושין" (ע"ש שבכל זאת נכון להוציא את הספר תורה לפני אמירת בריך שמיה). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il