שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

כניסה לחיל בזמן הזה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ז תשרי תשפ"ג
שאלה
שלום הרב! האם יש מן האחרונים שסוברים שיש איסור כניסה לחיל גם בזמן הזה? ומה להלכה? והאם אפשר לגבר לעשות את החפיפה לפני טבילה להר הבית, בערב, והטבילה בבוקר כשאין עיסוקים שונים בין לבין?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! ניסוח השאלה הופך את היוצרות, שכן הדעה הפשוטה יותר היא שאיסור הכניסה לחיל קיים גם בזמן הזה, כמשתמע בבירור מלשון הרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ז ה"ז): "אף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו, לא יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם", כלומר, על פי מה שפירט בהמשך הפרק, ובכלל זה איסור הכניסה לחיל לגויים ולטמא מת (הל' טז). אין אף פוסק קדמון שכתב בפירוש להיפך, אלא שמחישוביו של הרדב"ז (בתשובתו הידועה, סי' תרצא) נראה שהוא מתעלם מאיסור הכניסה לחיל, וקשה להפקיע איסור דרבנן על סמך שתיקתו של פוסק. אחרון אחר שמזכיר במפורש את איסור הכניסה לחיל בזמננו הוא החסדי דוד על התוספתא כלים פ"א ה"ח, עמ' יא, וראה מקורות נוספים בספר 'אל הר המור' עמ' יט-כ. לגבי החפיפה, עדיף לעשותה סמוך לטבילה אבל ניתן לעשות חפיפה יסודית ובנחת בערב שלפני הטבילה, ושוב חפיפה מהירה סמוך לטבילה (עיין יו"ד סי' קצט ס"ד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il