שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

תשלומי נזק ותשלומי שבת

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ט תשרי תשפ"ג
שאלה
שלום רב, לגבי תשלומי נזק, האם כשעושים את האומד של כמה היה נמכר כעבד בשוק לפני שקיטע ידו וכמה אחרי, מתחשבים במקצועו של הניזק: אם למשל היה מהנדס תוכנה בכיר ועכשיו יכול להקליד רק עם יד אחת, האם האומד הוא אישי לפי מקצוע האדם? או כללי לכולם? וכן אותה שאלה לגבי תשלומי שבת?
תשובה
שלום וברכה, עיין בדברי הרמ"א בשו"ע חו"מ תכ, טו - "אם היה בעל אומנות כגון נוקב מרגליות וקטע ידו משערינן הזיקו כפי מה שהוא, אבל קטע רגלו שאין מזיק לו כל כך משערינן היזקו כאלו לא היה בעל אומנות" (רא"ש). ובש"ך (ג) כתב: "ומהרש"ל פסק דלעניין נזק אין חילוק בשום בני אדם אלא שמים אותו כעבד שאין יודע שום מלאכה". והש"ך חולק על דבריו: "ואין טעם לדבריו דהא היזקו רב יותר מעבד שאינו יודע שום מלאכה". לגבי שבת; כתב המחבר בסעיף יז: "נותן שבתו של כל יום כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה". וכן הרמ"א: אם הוא בן אומנות ויכול לעסוק במלאכתו אחר חליו משערינן השבת כפי המלאכה גבול מיניה". בברכה, בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il