שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

נזק בצנרת מים משותפת

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"א מרחשון תשפ"ג
שאלה
שלום, אני גר בדירת גן בבניין מגורים, לשכני הצמוד )גם בעל דירת גן) התחילה להופיע רטיבות בקירות, בדיקה העלתה שמקור הנזילה הוא בצינור ניקוז מים משותף של הבניין אבל פתח הצינור נמצא בחצר שלי. רציתי להפעיל את ביטוח הדירה שלי על מנת לחסוך עלויות לדיירים אבל הביטוח טוען שהוא לא מכסה נזק ציבורי. האם אכן חובה על כל הדיירים להשתתף בעלות התיקון? אותו שכן תיקן בעבר לפני כשנתיים נזק דומה שקרה בחצר שלו, האם הוא יכול לבקש תשלום רטרו-אקטיבי ?
תשובה
שלום וברכה, כדי לענות תשובה מדוייקת יש לשמוע את כל הצדדים, באופן כללי נזק בצינור משותף, על כל הדיירים להשתתף בתיקון, אלא אם כן כתוב בתקנון דבר אחר. מקור הדין, דבר ראשון יש לדון האם תיקון הנזק מוטל על בעלי הצינור ממנו נובע הנזק או ממך שאתה הניזוק. בגמ' בב"מ קיז. כתוב שאם המים נופלים מיד מהבית העליון לתחתון על המזיק לתקן ואם נבלעים בתקרה ורק בהמשך מטפטפים על הניזק לתקן. דין זה נפסק בשו"ע חו"מ סימן קנה : "היו מימי העליון יורדים על התחתון ומזיקין אותו אם אין שם מעזיבה בענין שכששופך מימיו מיד יורדים לתחתון ומזיקים אותו חייב לסלק היזקו ואם יש מעזיבה שהמים נבלעים בה ואינם יורדים מיד אלא לאחר מכאן יורדים ומזיקים אינו חייב לסלק הזיקו". לפי זה נראה שבמקרה כמו שלך התיקון הוא על הניזק, אלא שהרמ"א מוסיף "והכל לפי הענין דאם המים מועטין וכלין לאלתר אפילו בלא מעזיבה אינו חייב לסלק היזקו ואם היו מרובים ומזיקים לו תדיר דרך המעזיבה חייב לסלקו (מרדכי ר' פ''י דב''מ)". וכעין זה פוסק המחבר בסעיף כ' "ראובן חפר גומא בחצירו שמי גשמים יקלחו לתוכה וכשרבו המים בוקעין ועוברים דרך חומות מרתף שמעון חייב ראובן לסלק היזקו" אף שהמים אינם מזיקים ע"י מעשה ישיר של בעל הנזק עליו לתקן. ויסוד החילוק הוא האם הניזק אינו יכול לתקן והעליון בידו לתקן העליון חייב. ע"פ זה הרבה פוסקים כותבים שבימינו כל נזילה בצינור מחייבת את בעל הצינור בתיקון כיוון שהנזק הנגרם לניזק הוא גדול. וכך מנהג המדינה. לגבי השאלה על השכן, יש לדון האם זה שבשעת התיקון הוא לא חשב לחייב את שאר השכנים מהווה מחילה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il