שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • 'דתי' ו'חילוני' בשבת

להנות ממלאכה אסורה

undefined

כולל הלכה בית אל

ל מרחשון תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה, ביום ראשון של ראש השנה, פגע רכב צבאי (גיפ סיור) ברכב שלי שחנה ליד הבית. הנהג של הסיור (שבודאי לא ידע שאסור לכתוב בראש השנה...) כתב והשאיר פתק על הרכב שלי עם המספר טלפון שלו על מנת להעביר פרטים להפעיל את הביטוח כדי לתקן את הרכב שלי. אם הנהג לא היה כותב את הפתק (בראש השנה) אז לא הייתי יודע מי עשה את הנזק ולא הייתי יכול להפעיל ביטוח לתקן את הרכב. נמצא שאני נהנה מהכתיבה שנעשתה על ידי חייל בראש השנה. האם יש בזה בעייה הלכתית? תודה! משה
תשובה
תשובה מותר להשתמש בפתק למרות שנכתב בשבת. אך בשבת עצמה אסור לגעת בפתק משום מוקצה. הרחבות מעשה שבת הוא קנס מדרבנן כדי שלא יהנה מחילול שבת. נחלקו התנאים בדין הנאה ממעשה שבת (חולין טו.). ופסקו רוב הפוסקים והשו"ע כר' יהודה, שבשוגג מותר במוצ"ש אפילו לו, ובמזיד אסור לו עולמית אך לאחרים מותר במוצ"ש. מג"א: מי שנתבשל בשבילו דינו כאילו הוא בישל. אך הב"י חולק, משום שאין לחוש שמא יבוא בפעם אחרת לעשות מלאכה בשבת עבור חברו שאיסור שבת חמור בעיני הבריות ואין אדם חוטא ולא לו. וכ"פ הא"ר, ושועה"ר. א"כ לפי הב"י במקרה שיהודי חילל במזיד מותר אפילו למי שנעשתה עבורו המלאכה להנות במוצ"ש. במקרה שישראל מומר חילל שבת במזיד עבור ישראל אחר, דן ה"כתב הסופר" והוא מחלק בין אקראי לקבוע. כשמחלל שבת באקראי עבור ישראל אף שהוא לדעתו ולרצונו (של הישראל) לא חוששים שמא יצווה לאחר לבשל לו, דלא ישמע לו ולא שכיח וכולי האי לא גזרו. אך במקרה שמחלל שבת בקביעות בשביל ישראל כגון מסעדה, במקרה זה קנסו חכמים, כיוון ששייך שיבקש ממנו בפעם אחרת לחלל שבת עבורו. וכ"פ הפנה"ל וילקו"י. בנידון השאלה, אף אם מדובר במומר לחלל שבת שכתב במזיד כיוון שנעשה באקראי ניתן להקל להנות מהפתק במוצ"ש. בברכה, הרב עדיאל קאפח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il