שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת הדרך

הוספת בקשות בתפילת הדרך

undefined

כולל הלכה בית אל

י כסלו תשפ"ג
שאלה
האם מותר להוסיף בקשות (כגון לרפואת חולים) בתפילת הדרך?
תשובה
בספר אשי ישראל (פרק נ, סעיף א) כתב שיכול להוסיף בתפילת הדרך בקשות לפי העניין, כגון "ותצילנו מתאונות דרכים" או במקומות סכנה להוסיף "ותצילנו ממחבלים" וכדו'. בהערה שם (ד*) הביא שמקור הדברים בראבי"ה במסכת ברכות, והוסיף שכך שמע מהגרש"ז אוירעבך, וכך כתב גם ר' שריה דבילצקי בקונטרס תפילת הדרך שלו. מאידך, ר' חיים קנייבסקי כתב לו שאין להוסיף על נוסח שתיקנו חז"ל, והכל נכלל במילים "וכל מיני פורענויות". מסתבר שגם המתירים להוסיף, זה דווקא בדברים שמעניין הנסיעה, ולא בקשות אחרות. אחרי חתימת הברכה אין מניעה להוסיף תפילות ובקשות, וכפי המנהג להוסיף פסוקים ומזמורי תהילים שונים (ראה באשי ישראל שם). הרב אריה מינקוב, כולל הלכה בית אל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il