שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

מוצר משומש שאבד לשואל

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ג כסלו תשפ"ג
שאלה
שלום כבוד הרב הלוואתי ממישהו מוצר ונאבד לי אותו מוצר עכשיו הבנאדם רוצה שאני קנה לו מוצר חדש והרי המוצר שהוא נתן לי הוא משומש האם אני יכול להביא לו את השווי של המוצר המשומש או שאני צריך לקנות לו חדש וזה יעלה לי יותר?
תשובה
שלום וברכה. החיוב ההלכתי במקרה שלך, הוא לשלם את השווי של המוצר המשומש כפי שהיה לפני שאבד, ולא מחיר של מוצר חדש. הרחבה: שואל חייב בגניבה ואבידה, ולכן ע"פ הפרטים שכתבת, יש חיוב לשלם כפי שהמוצר היה שווה בעת שאבד, כדין מזיק ממון חבירו. שהרי מזיק אינו חייב לשלם לניזק כלי חדש, אלא את הפחת שעשה, ואם הכלי ניזוק לגמרי, צריך לשלם את שווי הכלי בעת הנזק (ראה שו"ע סימן שפ"ז סע' א' בדין אדם המזיק, ובסימן ת"ג סע' א' לענין שאר מזיקין, ואינו דומה לגנב וגזלן שאינו משלם הפחת, אלא צריך תמיד להשיב מוצר שלם, כעין שגזל, ראה פתחי חושן נזיקין פרק י' סע' ו'). יש לציין שלדעת הש"ך (סי' שפ"ז סק"א, וסו"ס צ"ה), אם יש אפשרות לתקן את הכלי ולהחזירו לקדמותו, המזיק יכול לעשות כן (ואף הוא מחוייב בכך). כמו כן נחלקו האחרונים האם ניתן לחייב מזיק, במידה ואין למוצר שהוזק שווי בשוק היד שניה (ראה נתיבות סי' קמ"ח סק"א), אולם למעשה ההוראה לחייב את המזיק לשלם על חפץ אפילו אם אין לו שווי אלא לבעליו (ראה ערך שי חו"מ סי' שפ"ו, שו"ת אורל"צ ח"א סי' ד', פתחי חושן נזיקין פרק י' הערה מ"ד), ונחלקו פוסקי זמננו כיצד לשום את מוצר משומש, וכדלקמן. יש סוברים שצריך לברר כמה זמן מוצר כזה מחזיק, ולפחות ממחיר המוצר את הזמן שכבר השתמשו בו (ס' שמרו משפט ח"א עמ' שצ"א לגר"ש זעפרני שליט"א בשם הגר"נ קרליץ זצ"ל), ויש סוברים שצריך לבחון כמה הניזק היה מוכן לשלם כדי שיחליפו לו את המוצר הישן למוצר חדש (הגר"פ שפרן בס' היש והטוב ח"ד עמ' קצ"ג), כמובן שאם יש מחירון ידוע ומקובל, כגון מחירון לוי יצחק, יש לדון על פיו. ויש בזה עוד שיקולים והכל כפי ראות הדיינים ומה שמקובל באותו בית דין. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il