שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכה אחרונה

טעה וברך על המחיה לאחר שתיית יין

undefined

כולל הלכה בית אל

י כסלו תשפ"ג
שאלה
טעה וברך על המחיה לאחר שתיית יין, מה הדין?
תשובה
שלום וברכה במקרה כזה אינו צריך לחזור ולברך. בסימן רח סעיף יז כתב השו"ע שאדם שבירך בטעות ברכת המזון אחרי שתיית יין או אחרי אכילת תמרים - יצא ידי חובה ואינו צריך לברך שוב, מכיוון ששני אלה מזינים ויש סברא לברך עליהם כך (למרות שלכתחילה יש לברך על כל דבר את הברכה הראויה לו). האחרונים במקום כתבו שכך הדין גם אם בירך על יין או על תמרים מעין שלוש אך חתם "על המחיה ועל הכלכלה" - שאינו צריך לברך שוב, מכיוון שהיין והתמרים מזינים ובדיעבד ברכה על המחייה והכלכלה שייכת בהם. דווקא ביין ותמרים, ובשאר פירות שצריך לברך עליהם "על העץ", אם טעה באופן זה חוזר ומברך (לבוש, לחם רב, מגן גיבורים ובאר היטב). במקרה שטעה בחלק מהברכה, דהיינו כשאכל מספר דברים הטעונים ברכת מעין שלוש ובברכה לא הזכיר כראוי את כל הדברים - יש בכך חילוקי דינים, וראה בתשובתו של הרב עזריה אריאל כאן באתר. בברכה הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il