שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

גירוד צבע מצפורנים בשבת

undefined

הרב דניאל קירש

כ"א כסלו תשפ"ג
שאלה
שלום לרב. אני עובד הרבה בצביעה ופעמים רבות נשאר לי צבע שהתייבש על הציפורניים. האם מותר לגררו בשבת או שזה דומה למה שהביא מרן בסימן שב סעיף ז בשם יש מפרשים שאסור לגרד טיט יבש מהבגד משום טוחן?
תשובה
שלום וברכה, אין איסור טוחן בהורדת הצבע. איסור טוחן הוא כאשר לוקחים דבר גוש ומפוררים אותו. כאן שמגרדים מעט צבע מהציפורניים אין מדובר בגוש שמתפורר, אלא זה דומה לניקוי לכלוך. אף אם יש צבע עב מאד ניתן לשוטפו במים בזרם חזק ולהוריד את הצבע, שנראה שאז הצבע לא מתפורר אלא נימוח. ועוד שאם יש צער מהצבע ניתן להקל כאשר מפוררים את הצבע כלאחר יד (ראה ביאור הלכה, שב, ו, ד"ה 'או על מנעליו'). אולם לכתחילה ראוי להוריד הכל לפני שבת מטעם אחר. יש חוששים בהורדת צבע לאיסור מחיקה. בדיעבד אם לא הורדת לפני שבת ניתן להקל ולהוריד, בפרט אם מפריע לך הצבע, ואתה מקפיד על זה, שאז הצבע חוצץ בנטילת ידיים (ראה סימן קסא ב). אולם יש ליזהר שלא לסחוט בצמר גפן, אלא יש לנקות עם מים וחומר מיוחד לכך (כגון אציטון). מקורות והרחבה: לגבי חשש טוחן ראה במ"ב דרשו (סי' שב, הע' 38), ובפסקי תשובות (שב, אות כב). ועיין פמ"ג (שכא א"א יב). נראה שהורדת צבע במים אין בו איסור טוחן משום שהצבע נימוח. ואף אם נחשוש שהצבע מתפורר מדובר בשינוי כלאחר יד ואינו דרך טחינה. יש לציין שאם לא ברור שהצבע יתפורר לפירורים מותר משום שאינו מתכוון. יש שכתבו שיש איסור מחיקה בהורדת צבע בשבת. פוסקים אחרים לא חששו לאיסור מחיקה בהורדת צבע. לדעתם רק במחיקת כתב יש איסור הפכי של מחיקה, אבל במלאכת צובע אין איסור הפכי להסיר את הצבע. המקילים הם הגר"נ קרליץ, שש"כ (יד, סו), ארחות שבת (טו, נט). המחמירים הם: הגר"מ אליהו, ואף הגרש"ז חשש בזה, ראה ארחות שבת שם בהערה. וראה בילקוט יוסף (שג, ט) בשם אביו שחשש בזה לאיסור ממחק. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il