שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

קדיש לפני ברוך שאמר ואחרי דברי תורה

undefined

הרב דניאל קירש

י"ד אדר תשפ"ג
שאלה
במניין שלנו לא אומרים קורבנות כי לא באים אנשים מוקדם, ואומרים רבי חנניה לפני ברוך שאמר כדי לומר קדיש על ישראל ועכשיו התחילו לבא לשיעור לפני שחרית האם יש לנו להנהיג שיאמרו עוד קדיש אחר דברי תורה וגם הקדיש על ישראל לפני ברוך שאמר או די רק קדיש קודם ברוך שאמר, יש בעיה להרבות וקדישים על ישראל?
תשובה
שלום וברכה, לא ראוי לומר קדיש על הלימוד פעמיים לפני התפילה (אחד אחרי השיעור תורה ואחד אחרי הפסוקים של רבי חנניה). לא מרבים סתם כך בקדישים. אמנם אם אתם אומרים קרבנות ניתן לומר שני קדישים - אחד אחרי הלימוד ועוד קדיש אחרי הקרבנות. מקורות: זה לשון המשנה ברורה (מ"ב נה, ס"ק א): "כאשר טוב למעט בברכות כך טוב למעט בקדישים, ועיין באחרונים שקראו תגר על זה שנאספים עשרה בני אדם ואומרים כמה קדישים על פסוקי תורה או משנה או גמרא". וראה פסקי תשובות (סי' נה) לגבי החשיבות של אמירת קדיש אחרי לימוד ואחרי קרבנות. ראה עוד הליכות שלמה תפילה (עמוד עח, הערה 24). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il