שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מברכים על...

מה מברכים על בוטנים אמריקאים וקבוקים?

undefined

כולל הלכה בית אל

ט שבט תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה הרב! מה מברכים על בוטנים אמריקאים וקבוקים? אשמח למקורות.
תשובה
שלום וברכה! הברכה על קבוקים ובוטנים אמריקאים היא מזונות כיון שבציפוי יש קמח שנותן טעם חשוב. לעניין ברכה אחרונה יש לברך "על המחיה" רק אם אכל כזית מהציפוי, ואין מצרפים את הבוטנים לברכת "על המחיה". הרחבה: השו"ע בסימן רב סעיף יב פסק: כל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה וכל דבר שמערבין אותו לדבק או כדי ליתן ריח או כדי לצבוע התבשיל הרי זה טפילה אבל אם עירב כדי ליתן טעם בתערובות הרי הוא עיקר. המשנה ברורה שם מביא את המגן אברהם שכתב שחמשת מיני דגן שבאו ליתן טעם הם נחשבים עיקר אפילו אם הם מיעוט ביחס למאכל השני. אך בשאר דברים שאינם חמשת מיני דגן הולכים ע"פ הרוב. וא"כ קבוקים ובוטנים אמריקאים העיקר זה הציפוי אפילו אם הוא מועט ,כיון שהוא מחמשת מיני דגן ולכן מברך עליהם מזונות , וכ"פ האחרונים (הרב מרדכי אליהו זצ"ל בלוח ברכות, חזון עובדיה, וזאת הברכה ועוד). יש שכתבו שנכון להחמיר לכתחילה ולהפריד את הציפוי מהבוטן ולברך על כל אחד בנפרד את ברכתו, אך כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל שנכון להחמיר כך רק בבוטן המצופה סוכר (כמו שכתב הבא"ח בשם אביו- שנה ראשונה, פנחס טו ), שכיון שאינו מחמשת מיני דגן ויש להסתפק בו אם הוא עיקר וחשוב אז יחמיר להפריד לכתחילה, אך קבוקים/ בוטנים אמריקאים שהציפוי הוא מקמח שהוא ודאי חשוב ונחשב לעיקר, יברך מזונות ואין צריך להחמיר להפריד. ברכה והצלחה. הרב נתנאל כהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il