שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

נוסח הברכה בקביעת מזוזה בבית משותף

undefined

הרב עזריה אריאל

ב אדר תשפ"ג
שאלה
אם בניין משותף הוא כמו דירת יחיד, האם זה נכון גם לעניין הברכה, שאם אחד הדיירים קובע את המזוזה, אז הוא מברך "לקבוע מזוזה" או שצריך לברך "על קביעת מזוזה"?
תשובה
לשואל שלום וברכה! לפי השיטה בהלכה שמבדילה בין מי שמקיים מצווה לעצמו לבין מי שמקיימה עבור אחרים, הנוסח הנכון במקרה זה הוא "לקבוע", מאחר שהקיום איננו רק עבור אחרים אלא גם עבור עצמו. כך כתב הרמב"ם, מקורה של שיטה זו, בהלכות ברכות פרק יא הלכה יד: "עשה המצוה לו ולאחרים כאחד, אם היתה מצוה שאינה חובה - מברך 'על העשייה', לפיכך הוא מברך 'על מצות עירוב'. היתה חובה ונתכוון להוציא עצמו מידי חובה ולהוציא אחרים - מברך 'לעשות', לפיכך הוא מברך 'לשמוע קול שופר'".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il