שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גיור וגרים

שמו של בן גר לאב יהודי

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ט אדר תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה! אדם שנולד מאם גויה ואב יהודי, עבר גיור כהלכה. כיצד קוראים וכותבים את שמו, כגון בכתובה או כאשר הוא עולה לתורה בבית הכנסת או כאשר מברכים אותו. שמתי לב שיש פעמים שמשתמשים בשם האם ויש פעמים בשם האב .אשמח להסבר מתי משתמשים בשם האם ומתי בשם האב תודה רבה !
תשובה
שלום וברכה, באופן כללי במקום בו יש רצון לוודא שזה האדם, כגון בכתובה, ובשאר שטרות, - קוראים לו על שם אביו כפי שהוא עולה לתורה, משום שזה ייחוסו, כמו שהיותו כהן או לוי תלוי באביו. לגבי תפילה לרפואה מאחר והאם היא זאת שנשאה אותו ברחמה וגידלה אותו מזכירים את שמה על החולה. לגבי שאלתך על גר שאביו יהודי, בשו"ת מנחת יצחק (א, קלו) כתב, בנדון בן הנולד לישראל מנכרית, דאין נקרא על שמו כלל, אף דנתגייר הבן, דגם לא קיים בזה פרייה ורבייה כמ"ש המנ"ח (מצוה א'), ודינו מפורש בא"ע שם, דבגט כותבין בן אברהם אבינו, וממילא הוא הדין לקריאה לספר תורה דדין אחד להם... אכן יש לדון מחמת דכל ימיו נתחנך מאביו בתור יהודי, וא"כ י"ל עפ"י התשו' מיימיני הובא ברמ"א (חו"מ מ"ב), דמי שמגדל יתום בתוך ביתו וכתב עליו בשטר בני, או היתום כתב על המגדלו אבי או אמי, לא מקרי מזויף מתוכו וכשר, הואיל וגדלוהו ראוי לכתוב כך... יש לומר דראוי להקרא על שמו גם לעליה לספר תורה. אך בסוף התשובה מגיע למסקנה שלא ראוי לקרוא לו על שם אביו משום האיסור שעשה. ובילקוט יוסף (קריאת התורה סימן קלה, סעיף ח) פסק שאם גדלו ניתן לקרוא על שמו: "גר שאביו יהודי ואמו נכריה, ואביו הוא לוי, ואחר כך נתגייר הבן, אין לו כל יחס לאביו, ואין להעלותו לעליית לוי. ולכן אין לקרותו לעלייה לספר תורה (בשאר העליות) בשם "לוי", כדי שלא יבואו לטעות ויחשבו שהוא לוי, ויעלוהו אחר כך לעליית לוי. אבל מכל מקום יוכל להיקרא על שם אביו, וכגון, 'מיכאל בן חיים' מבלי להזכיר לוי כלל". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il