שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

קורבן העומר

undefined

הרב חיים שרייבר

ה ניסן תשפ"ג
שאלה
ב"ה לישיבה שלום כבוד הרב ספר החינוך מצוה שב - מצות קרבן העומר של שעורים ביום שני של פסח. (ויקרא כג י) ונוהגת בזמן הבית בזכרים, ואפילו ישראלים חייבין להשתדל במצוה זו, שהרי שלוחי בית דין יוצאין ועושין כריכות (מלכרוך [קבוצת שיבולים יחד*]) בשדות מערב יום טוב, וכמו שמפורש שם במנחות [ס"ה ע"א], אבל מכל מקום עיקר החיוב היא ההקרבה והתנופה וההגשה והקמיצה וההקטרה, וכל זה בכהנים קומץ את הקמח יחד עם הלבונה ? תודה ממשה
תשובה
שלום למנחת העומר יש בזה דין של מנחה רגילה שאין לקמוץ ביחד את המנחה עם הלבונה, אלא קומץ ממנחת העומר של השעורים הבלולים בשמן, ומקטיר ביחד איתם את הלבונה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il