שאל את הרב

  • כל השאלות

ביעור שביעית - האם ניתן להפקיר בבית

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט ניסן תשפ"ג
שאלה
שלום, האם אפשר להזמין שלושה חברים לבית ולהפקיר בפניהם את בקבוקי היין כדי לקיים מצוות ביעור? פשוט יש לי הרבה יין וזו טירחה להוציא הכל החוצה.
תשובה
שלום וברכה, לכתחילה יש להוציא את היין מרשותו ולהפקירם בחוץ, אך אם זו טירחא גדולה יש שהקלו להביא לביתו שלשה אנשים ולהפקיר בפניהם. לדעת רוב הפוסקים וכך המנהג לקיים מצוות ביעור בהפקר בפני שלושה, ולאחר מכן יכול לזכות בהם בעצמו. נחלקו הפוסקים האם ניתן להפקיר בתוך רשותו של המפקיר. החת"ס מוכיח שהפקר אינו חל בתוך רשותו, מדברי התוספתא (שביעית ח, ב) וז"ל: "מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מהן לשכניו ולקרוביו וליודעיו ומוציא ומניח על ביתו, ואומר: אחינו בית ישראל כל מי שצריך ליטול יבא ויטול. חוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה שיכלו". הקצות (רנט, א) חולק וסובר שבדרך כלל הפקר כן מועיל ברשותו. ז"ל: "הפקר ודאי מהני אפילו ברשותו ממש". ושמעתי מהרב זלמן נחמיה גולדברג שהסביר את דעת הקצות שלגבי ביעור, התוספתא הצריכה להוציא מהבית כיוון שבדרך כלל המפקיר רוצה לזכות בפירות חזרה, ואם יפקיר אותם בביתו מיד לאחר ההפקר הוא יזכה בהם על ידי חצרו ולא תהיה שום משמעות להפקר. לכן לגבי ביעור מוסכם שיש להוציא את היין או הפירות מהבית ולהפקירם ברחוב. אך בדרך אמונה (ציון ההלכה הלכות שמיטה ויובל פרק ז ס"ק כט) הביא בשם החזו"א: "ובשעת הדחק שהי' טירחא גדולה להוציא החוצה התיר מרן להפקיר בפני ג' אף שלא יוציא החוצה [אולי סמך בשעת הדחק על דעת הגר"א בירושלמי פ"ט ה"ד].") בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il