שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

קטיפת פרי מעץ של חצר משותפת בשכירות

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ז ניסן תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה, אדם שיש לו דירה בבית רב קומות ובגינה המשותפת לכל הדירים יש עץ פרי. על פי רוב אף אחד לא קוטף את פירותיו. אם אדם השכיר את דירתו לאחר (ומתגורר במקום אחר), האם עדיין מותר לו לאכול מפירות העץ ולהכנס לגינה המשותפת? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, הרמב"ם (שכירות ח, ו) כתב: "מקום שנהגו להשכיר אילנות על גב קרקע משכירין ואף על פי שהשכיר לו סתם בפחות מן הידוע, ומקום שנהגו שלא להשכיר אילנות אין לו אילנות אף על פי ששכר ממנו ביתר על הידוע הכל כמנהג המדינה". לכן צריך לבדוק מה המנהג בעניין זה כיום, לענ"ד נראה שהמנהג הוא שהמשכיר משכיר גם את העצים (שהרי השוכר הוא זה שמשלם על ההשקייה) ובפרט בבניין משותף שהמשכיר לא מרגיש בעלות על העצים והשוכר הוא זה שמשלם על המים והגינון. אך אם אין השכנים מקפידים על הפירות מותר לקחת. לגבי הפרשת תרומות ומעשות, אם לשכנים לא אכפת מהפירות אין חיוב הפרשה, גם אם הם מקפידים שאנשים לא יכנסו לחצר המשותפת שלא לפגוע בפרטיותם. כך ניתן ללמוד מהברייתא שמובאת בפסחים (ו:): "תניא: סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים, סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשאות ומפני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן - אסורין משום גזל וחייבין במעשר, בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן - מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר!". וכך פסק הרמב"ם (הלכות מעשר פרק א הלכה יב): "המשמר שדהו מפני ענביו ובא אחר ואסף את התאנים הנשארות באותה שדה, או שהיה משמר שדהו מפני המקשאות והמדלעות ובא אחד ואסף את הענבים הנשארים שם המפוזרים בשדה, בזמן שבעל השדה מקפיד עליהן (על הענבים), אסורין משום גזל, ולפיכך חייבין במעשר ובתרומה. אין בעל הבית מקפיד עליהן (על הענבים) מותרין משום גזל ופטורין מן המעשר". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il