שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות לבעלי תשובה

מהו סדר התשובה?

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ז אלול תשס"ה
שאלה
איך בדיוק אני עושה תשובה על חטא? יש לזה נוסח מדוייק או סתם להצטער עליו? על איזה בדיוק סוג חטאים עושים תשובה? אפילו אם לא ברכתי על מאכל?
תשובה
על כל המצוות שבתורה בין מצוות עשה ובין מצוות לא תעשה, בין עבירות שבין אדם למקום ובין עבירות שבין אדם לחבירו, אם עבר על אחת מהן צריך לעשות תשובה. השלב הראשון בסדר התשובה הוא שיעזוב את חטאו ויסיר אותו לגמרי ממחשבתו ויחליט שיותר לא יעשה אותו. השלב השני הוא שיתחרט על מה שעשה ויתוודה בפיו על חטאו, ולבסוף עליו לקבל על עצמו שיותר לא יחטא שוב. במקרה ופגע בחבירו עליו לפייס אותו עד שימחל לו או אם עשה לו נזק עליו לשלם לו על הנזק עוד לפני שממתוודה על חטאו, שהרי אם לא מיישר את ההדורים איתו אין כאן עזיבת החטא ואין כאן רצון לחזור בתשובה. (רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א ופרק ב הלכה ב) בכל הסידורים יש נוסח קבוע של הוידוי המסודר על פי האל"ף בי"ת. להלכה אין צריך לפרט את החטא המסוים עליו הוא עבר ואם הוא רוצה הרשות בידו. ואם הוא מתפלל בלחש טוב להוסיף בוידוי את החטא עליו הוא עבר. (שולחן ערוך אורח חיים סימן תרז סעיף ב) בוידוי של יום הכיפורים אנו מתוודים בפרוט יותר מהנוסח הרגיל, ובספר חיי אדם (כלל קמג) מפרט בתוך נוסח הוידוי חטאים נוספים וביניהם אף אכילה בלא ברכה. את הוידוי צריך לומר בעמידה בלי להישען, וטוב שיתכופף כמו בתפילת "מודים". (שולחן ערוך אורח חיים סימן תרז סעיף ג ומשנ"ב סעיף קטן י)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il