שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יש מניעה הלכתית להינשא?

נישואין בין יהודי למי שאינו יהודי

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ז אלול תשס"ה
שאלה
אני מבקש לדעת אם יש בתורה או בהלכות כתובות אחרות איסור כללי על יהודי לשאת לאישה את מי שאינה יהודיה בכלל ונוצריה בפרט?
תשובה
בתורה בספר דברים נאמר "לא תתחתן בם", וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק יב מהלכות איסורי ביאה הלכה א' "הבא על הגויה משאר האומות דרך אישות, לוקה מן התורה משום שנאמר "לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך", וכן מפורש ע"י עזרא (נחמיה י' לא)"ואשר לא נתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא נקח לבנינו". ויש גם איסור בביאה על גויה שלא בדרך אישות עיין שם ברמב"ם בהלכות ו',ז',ח', בטעמו של דבר, שהבן מן הגויה אינו בנו שנאמר "כי יסיר את בנך מאחרי", וגורם להדבק בגויים שהבדילנו הקב"ה מהם. הרב יהודה אודסר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il