שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

צריך לקחת את הכתובה לכל מקום?

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ד אלול תשס"ה
שאלה
1. מי שנסע למדה"י לשנה (שבתון וכד’) עם אשתו האם צריכים לקחת כתובתה עמם? 2. אם לא לקח ומשתהה שם כמה שנים מעבר לתכנון המקורי אך עדין דעתם לחזור ויודע היכן כתובתה בביתם בארץ, האם צריך לכתוב כתובה אחרת שתהיה עמם שם?
תשובה
אין צורך שאשה תקח את כתובתה לכל מקום, ועצם העובדה שהכתובה קיימת בעולם (וניתן להשיגה) היא הגורמת שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, כפי שפירשו חכמים בטעם הכתובה. חז"ל אכן קבעו שאסור לו לאדם להשהות את אשתו שעה אחת בלא כתובה, אך כוונתם היא בשני אופנים אלו: או שלא כתב לה כתובה מעולם, או שהיתה לה ואבדה (כתובות נז ע"א, שו"ע אבן העזר סימן ס"ו סעיף ג' ברמ"א, ועיין באוצר הפוסקים שם). בכבוד רב, הרב יהודה אודסר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il