שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

תפילין בבית ותשובה

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ג תשרי תשס"ו
שאלה
האם זה שווה להניח תפילין בבית או שצריך להניח בבית הכנסת? אם עשיתי חטא ולא ידעתי שאני חוטא אני מקבל עונש?
תשובה
א. השולחן ערוך (אורח חיים סימן כה סעיף ב) כתב שאדם יניח תפילין בביתו והמקור לדבריו הוא מהזוהר (הבית יוסף על הסעיף הזה מביא את הזוהר). אם כדי להגיע לבית הכנסת על האדם לעבור ברחובות מטונפים וכדומה, שזה בזיון לתפילין, יניח את התפילין בחצר בית הכנסת או בחדר הכניסה. (משנה ברורה סעיף קטן ח) ב. אדם שעושה עבירה ואינו יודע שהוא חטא יש לו דין שוגג ולכן כאשר נודע לו שהוא חטא הוא צריך לכפר על חטאו. בזמן שבית המקדש היה קיים הוא היה מביא קורבן. אדם שעשה מעשה ולא ידע שיש בזה חטא וגם לאחר זמן הוא לא יודע שהיה בזה חטא אינו עושה תשובה משום שהוא לא יודע על חטאו אבל מצד האמת גם הוא צריך לעשות תשובה ולכפר על חטאו. בגמרא מסכת שבת (דף סח עמוד ב) ישנה מחלוקת האם תינוק שנשבה לבין הגויים ולא היה לו שום דרך לדעת שמעשה כזה הוא חטא האם צריך להביא קורבן לכפר על חטאו או שמחר והוא לא יכול היה לדעת הוא פטור מקורבן ואינו צריך כפרה. להלכה פסק הרמב"ם (משנה תורה ספר קורבנות הלכות שגגות פרק ב הלכה ו) שגם תינוק שנשבה צריך להביא כפרה על מעשים שעשה ולא ידע שהם חטא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il