שאל את הרב

  • הלכה
  • תחנון

י"ג מידות

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ג תשרי תשס"ו
שאלה
מהפסוקים של י"ג מידות, לא הצלחתי לאתר את י"ג המידות של הקב"ה. האם ניתן לספרם עבורי?
תשובה
1. ה' - מידת רחמים לפני שהאדם חוטא. 2. ה' - מידת רחמים לאחר שהאדם חטא ושב בתשובה. 3. א-ל - מידת רחמים נוספת. 4. רחום - מלשון רחמנות (דומה לעניין רחמים על עני). 5. חנון - לשון חנינה. מתנת חינם (אף לעשירים). 6. ארך אפים - מאריך אפו ואינו ממהר להעניש כדי שהאדם יעשה תשובה. 7. רב חסד - ריבוי של חסד, גם לאדם שאין לו זכויות רבות. 8. אמת 9. נצר חסד לאלפים - שומר את מעשיו הטובים של האדם לדורות רבים. 10. נשא עון - מקבל את החוזרים בתשובה גם אם חטאו בזדון. 11. ופשע - מקבל את החוזרים בתשובה גם אם חטאו כדי להכעיס. 12. חטאה - מקבל את החוזרים בתשובה גם אם חטאו בשוגג. 13. ונקה - הקב"ה מנקה לשבים בתשובה. (ההסבר הזה הוא בעיקר על פי פירושם של רש"י וחיזקוני בספר שמות פרק לד פסוקים ו-ז. לשיטות נוספות אפשר לעיין בגמרא מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב ובפירוש הרב שטיינזלץ המביא טבלה המסכמת שיטות נוספות)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il