שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

התרבות העולם

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ג תשרי תשס"ו
שאלה
רוצה אני לדעת האם נבראו עוד אנשים חוץ מאדם וחווה (באותה תקופה),כי זה לא ברור איך בדיוק הם התרבו, כי לא יתכן שהיה גילוי עריות?
תשובה
הקב"ה ברא את אדם הראשון מהאדמה וממנו יצר את אשתו חוה ולהם נולדו קין והבל. המדרש (מדרש רבה פרשה כב ב על פסוק א בפרק ד) אומר שעם קין נולדה תאומה ועם הבל נולדו שתי תאומות. והגמרא במסכת סנהדרין (דף נח עמוד ב) אומרת שחסד עשה הקב"ה עם קין בכך שלא העניש את חוה על חטאה במוות כי אז אדם הראשון היה נושא את בתו ולקין לא היה עם מי להתחתן. כל זה קרה ביום השישי לבריאה. איסור עריות נובע מכך שתפקיד האדם לפתח ולשכלל את הבריאה ואם הוא נושא את אחותו הכל נשאר במשפחה ואין כאן התפתחות. אולם כלל זה אינו נוגע לששת ימי הבריאה. כל מה שנברא בששת ימי הבריאה היה לשם ההתפתחות והקב"ה לא אסר על קין ואחותו להתחתן כי כך קבע הקב"ה שיתפתח העולם בימי הבריאה. (הסבר זה הוא על פי מגילת סתרים של הרמב"ן שמופיעה בחומש תורת חיים ספר ויקרא פרק יח הערה 68 על דברי הרמב"ן)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il