שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גיור וגרים

גר או גיורת שאינם שומרים מצוות

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ג תשרי תשס"ו
שאלה
מה הדין של גר או גיורת שאינם שומרים על המצוות? מה לגבי ילדיהם אשר נולדו אחרי הגיור? מה הדין לגבי גר או גיורת ששמרו מצוות ולאחר זמן חזרו בשאלה? אשמח לציון מקורות.
תשובה
גר שהתגייר כהלכה הרי הוא יהודי, ואם הוא אינו שומר מצוות הרי הוא נענש עליהן כישראל, ואין הוא יכול לחזור בו מגרותו. כן פסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן רס"ח סעיף י"ב "...ואפילו חזר ועבד אלילים הרי הוא כישראל מומר...". אם ישנו חשש או עדות שבעת הגיור הוא לא קיבל תרי"ג מצוות באופן שלם יש להפנותו לבית דין על מנת לברר את מעמדו (להרחבה עיין בתחומין כ', מאמר של הרב יועזר אריאל שליט"א). כל טוב הרב יהודה אודסר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il