שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

ציצית ויוהרא

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ג מרחשון תשס"ו
שאלה
שלום כבוד הרב! 1) ראיתי תשובה של הרב לשאלה האם מותר ללכת עם ציצית בלי פתיל תכלת בטיולים וכו’ לאדם שרגיל ללכת עם פתיל תכלת בטלית קטן שלו. האם הרב פסק שאסור מדין חזקה או נדר וכדו’ או בגלל שפתיל תכלת בטלית הוא חובה ועדיף ללכת בלי טלית קטן מאשר ללכת עם טלית קטן בלי פתיל תכלת (לגבי כל האנשים)? 2) הרב הגדיר את הגבול בין יוהרא לקיום מצווה בכך שיוהרא נוגעת אך ורק להידור מצווה במקום שלא נוהגים הידור זה. הרמ"א כותב שכל הבדים מחוייבים בציצית, ומעיר עליו המשנה ברורה שגם לאשכנזים ראוי ל"יראי שמיים" ללכת עם טלית קטן מצמר. האם ייחשב כיוהרא לאשכנזי ללכת עם טלית קטן מצמר בחברה שרובה הולכת עם טלית קטן מבד? (שכאילו הוא מחשיב עצמו ירא שמים יותר מאחרים). 3) האם דין "מחזי כיוהרא" רק כשהמחמיר הוא אדם יחיד או שמא גם במקרים שיש קבוצה קטנה של מחמירים אך היא לא רוב? בתודה מראש!
תשובה
1. האיסור הוא מצד ביטל מצות עשה מדאורייתא, שהרי היום אפשר להשיג תכלת. 2. במקרה זה המצב שונה, מפני שהמשנ"ב מסתמך של חלק מהראשונים הסוברים שדוקא בגד צמר חייב בציצית מהתורה, ולא בגד אחר. אין בזה יוהרא, מפני שלחלק מהראשונים זהו לא הידור מצוה, אלא עיקר הדין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il