שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פדיון הבן

פדיון הבן - איך, למה וכמה?

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ב מרחשון תשס"ו
שאלה
במזל טוב ובתודה לאל אני בהריון. העובר הוא ממין זכר. בעבורי זהו בני הבכור, בעבור בעלי זהו בנו הרביעי (הוא גרוש). האם אנו צריכים לפדות את בננו? כיצד ומתי מתבצע פדיון הבן?
תשובה
פדיון בכור הוא אחד מעשרים וארבע מתנות כהונה. "כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ל-ה'... אך פדה תפדה את בכור האדם... ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש... " (במדבר יח טו-טז) פטר הוא מלשון פתיחה (רש"י ורשב"ם שמות יג ב) לכן כל בכור שנולד ראשון לאמו ופותח את רחמה חייב בפדיון בכורות אף שלאביו ישנם עוד ילדים. רק ילד שנולד בלידה דרך הרחם חייב בפדיון ואילו הנולד בניתוח קיסרי פטור מפדיון שהרי לא פתח את הרחם. (גם הילד שיוולד אחריו פטור מפדיון). כמו כן אם האבא כהן או לוי וכן אם אם התינוק היא בת כהן או בת לוי פטור התינוק מפדיון. שווי חמשה שקלים היום הוא כמאה גרם כסף טהור וצריך לחשב על פי הערך ביום הפדיון. רצוי לעשות את פדיון הבן בפני עשרה גברים לפחות משום ברוב עם הדרת מלך ולערוך סעודה מיד לאחר הפדיון. את הפדיון רצוי לעשות בפני כהן תלמיד חכם ולעשות את סדר הפדיון על פיו. הכהן נוטל את ידיו לסעודה ויש נוהגים שכל הקהל נוטל ידיים ואז מתחיל סדר הפדיון. האב מביא את בנו ומניחו לפני הכהן ולמנהג הספרדים הכהן נוטלו בידיו. סדר הדו שיח בין הכהן לאב נמצא בכל סידור. האב נוטל את חמשת השקלים בכסף או בשווה כסף (כלים, ספרים וכדומה) ומברך "על פדיון הבן" וברכת שהחיינו ונותן הכסף לכהן. הכהן מברך בורא פרי הגפן על כוס יין ומברך את התינוק. את הפדיון עושים לאחר שיעברו עליו שלושים יום. מנהג ספרדים לפדות בליל היום השלושים ואחד ואילו האשכנזים פודים ביום עצמו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il