שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

קידושי ביאה ועניינים נוספים

undefined

הרב יהודה אודסר

ט"ז שבט תשס"ו
שאלה
א. אדם שבא על אישה (בת זוגו שאינה נשואה לו או לאחר חלילה, ואינה ערווה עליו, בטהרתה), תוך שהוא מעוניין *באופן עקרוני* לקדשה (לה לא היתה מודעות לגבי קידושין שכן לא רצתה קידושין באותו שלב בחייהם... והוא לא אמר לה דבר בעניין סמוך לביאה.. כך שלא ידעה כלל שיש מחשבות קידושין בליבו) וכן הוא לא התכוון לקדשה בביאה רק הרהר אפשרות קידושין בליבו. מעולם לא היו עדים לכך באופן מובהק... אך אם היו שני עדים (לא בהכרח ברור) לפני זה שהיו בביתם והלכו לפני הביאה.. הם כמובן לא ידעו דבר על קידושי ביאה או כל דבר אחר, לא ידעו שאמורה להיות ביאה אך יכלו לשער שיכולה להיות אחת כזו אחרי שילכו (הרי הזוג רמז להם ללכת מביתו).. האם יש חשש לקידושי ביאה? יש לציין שאותם שניים (אם היו עדים) הם חילונים מחללי שבת בפרהסיא. וכן אותו זוג לא היה בהם איסור לאו כלשהו (כהן וגרושה וכו’) - אם כי לא נראה לי שזה רלוונטי לקידושין. האשה יצאה ממנו ללא גט, אם היו נשארים לא היתה נשאלת השאלה שכן היו מתקדשים (ואולי היתה בעייה של ברכה שאינה צריכה), האם היא צריכה גט לחומרא אם מדובר בקידושי ביאה או ספק קידושי ביאה ברור שעניין זה יצריך גט וסיבוכים רבים, אך חוששני מערוות אשת איש החמורה וממזרים בישראל.. ועל כך לא אשתוק. ב. האם במקרה הנ"ל נניח יש קידושי ביאה ועושים טקס קידושין וממש לא רוצים שהקהל ידע שאין לברך וכו’.. האם אפשר במקרי דוחק קשים לברך "ברוך אתה ה’(בקול רם) למדני חוקיך (בלחש) ולהמשיך "אלהינו מלך העולם..." וזה כמובן במקרי דוחק קשים, שלא ידעו חלילה על המצב (או כמו במקרים של פדיון הבן לאחר הפלה)? ג. לעניין רישום בכתובה.... האם מי שבאו עליה כדרכה והערו בה אך לא ראתה דם נחשבת בתולה? האם מי שבאו עליה שלא כדרכה נחשבת בתולה? (ברור לי שאם היתה ערווה יש כאן כרת ח"ו אך זו לא השאלה...אלא לעניין הכתובה) ד. מי שאינה בתולה ונרשם בכתובה כבתולה.. מה דין כתובה זו?
תשובה
שלום רב, המעשה המתואר הוא דבר חמור ויש לעושה זאת לשוב בתשובה ולתקן פגם זה. א- על מנת שיחולו קידושין צריכים רצון של הבעל לקדש, הסכמה של האשה להתקדש מעשה קידושין ועדים כשרים. ולכן במקרה המתואר לעיל אין חלות קידושין וממילא אין צריך גט. ב- אם לא ברכו כלל בקידושין, פסק השולחן ערוך [באבן העזר סימן ל"ד] שאין לברך כלל והרמ"א כתב לברך בשעת הנישואין (החופה). אמנם במקרה המדובר כבר נתבאר שאין כאן קידושין כלל, ואם החליטו להינשא מברכים כרגיל. ג- ביאה גמורה גורמת לאישה להיות בגדר שאינה בתולה. לגבי ביאה שלא כדרכה, נחלקו הפוסקים מהו גובה כתובתה. ולמעשה הרבנות המקומית ששם נרשמים לנישואין תחליט בכל מקרה לגופו לעניין מה ייכתב בכתובה, ועל פי זה יש לנהוג. בכבוד רב הרב יהודה אודסר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il